Studentermedhjælpere til projekt BEV*ARV (tidsbegrænset)

Ansøgningsfrist: 13-03-2023

To stillinger som studentermedhjælpere til projekt BEV*ARV i Nationalmuseets afdeling Forskning, Samling & Bevaring er ledige til besættelse pr. 1. juli 2023 eller snarest derefter. Stillingerne er tidsbegrænsede til 31. august 2023.

BEV*ARV er et projekt om en national bevarings- og handlingsplan for kultur- og naturarven på statslige og statsanerkendte museer i Danmark. Projektet indsamler viden om de nuværende opbevaringsbetingelser for samlingerne hos de 97 statsanerkendte museer samt de 6 statslige/statsejede museer, der alle er omfattede af Museumsloven. Indsamlet viden og data – herunder klimadata for et år fra ca. 600 magasinrum – skal gøre det muligt for Slots- og Kulturstyrelsen at udforme en ny strategi for at bevare kunst-, kultur- og naturarven i Danmark og formulere et forslag til en kvalificeret handlingsplan. Projektet koordineres af Nationalmuseet og Institut for Konservering.  

Arbejdsområde

Til BEV*ARV projektet søges to medarbejdere, der kan arbejde fokuseret med bearbejdning af klimadata fra danske museumsmagasiner. De indsamlede data bliver tilgængelige fra ultimo juni og skal være færdigbehandlede senest 1. september 2023, hvorefter de skal indarbejdes i projektrapporten til Slots og Kulturstyrelsen.

Arbejdsopgaverne vil primært være datavask af indsamlede klimadata herunder:

 • Systematisk registrering og arkivering af dataset
 • Ensretning og datavask af indsamlede data fra forskellige dataloggere og i forskellige formater
 • Beregning af TWPI (Time Weighted Preservation Index) jfr. anvisninger
 • Migrering af data til en samlende platform

Du får grundig introduktion til opgaven, inden arbejdet går i gang.

Kvalifikationer

Vi forestiller os, at du:

 • Studerer ved en videregående uddannelse inden for konservering eller tilsvarende
 • Har erfaring med at arbejde i Excel
 • Er systematisk og nøjagtig
 • Har generel interesse for præventiv konservering og bevaringsforhold
 • Har gode samarbejds- og kommunikationsevner
 • Er i stand til at varetage selvstændige arbejdsopgaver
 • Er i stand til at levere resultater til tiden

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdsstedet er på Institut for Konservering i København eller ved Nationalmuseet i Brede. Du kan vælge, hvor du vil arbejde med opgaven. Den kan også løses hjemmefra efter aftale.

Du ansættes som timelønnet studentermedhjælper. Arbejdstiden er forventelig 15-20 timer om ugen.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og HK.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vore medarbejdere og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingerne.

Skriftlig ansøgning sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest mandag den 13. marts 2023.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 13.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til konservator Signe Lillebæk, tlf. 4120 6880/ 4170 1733, mail sli@natmus.dk eller konservator Kristiane Strætkvern, tlf. 4120 6528, mail kst@natmus.dk  


Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

 

Publiceret:
17/02/2023