Timelønnede museums og- oplevelsesformidler til Frihedsmuseet og Krigsmuseet

Ansøgningsfrist: 07-06-2024

Er du studerende og brænder for at formidle og undervise om Danmarks spændende besættelses- og krigshistorie for børn og voksne? Så er det måske dig, der skal være en del af vores team af dygtige museums og- oplevelsesformidlere. Vi søger 6 studerende til at være en del af museets museums- og oplevelsesformidlerteam. 

Frihedsmuseet og Krigsmuseet er to enestående besøgssteder under Nationalmuseet. Museerne formidler henholdsvis krigens kulturhistorie gennem 500 år og modstandskampen 1940-50. Enheden beskæftiger samlet set ca. 60 medarbejdere fordelt på administration og udvikling, museumsværter, butikspersonale og formidlere.

Arbejdsopgaver  

Som museums og- oplevelsesformidler har du den daglige kontakt med museets gæster, og dine arbejdsopgaver vil være at:

 • Udføre publikumsrundvisninger og fortælle på en levende og begejstret måde, der smitter
 • Undervise elever fra grundskolen og ungdomsuddannelserne og sikre, at eleverne får et spændende, aktivt og lærerigt museumsbesøg
 • Afvikle formidlingsaktiviteter. De foregår typisk i skolernes ferieperioder, men kan også ligge på andre tidspunkter
 • Udføre brugerundersøgelser på museerne til brug til statistik og forbedring af museumsoplevelsen
 • Afvikle børnefødselsdage på Krigsmuseet, primært i weekenden
 • Varetage diverse praktiske opgaver i forbindelse med forberedelse og afvikling af aktiviteter på museerne

Opgaverne er mange og meget alsidige, og du vil komme til at møde mennesker med meget forskellige forudsætninger i meget forskellige sammenhænge og formidlingssituationer.

Vi lægger vægt på, at vores formidling er fagligt funderet, at den skaber nysgerrighed, og at vores gæster hele tiden føler, at de er i centrum.

Kvalifikationer

Vi forventer, at du:

 • Er studerende på en museumsrelevant videregående uddannelse. Det er en fordel, hvis du er på første del af studiet, så vi kan få glæde af hinanden i længere tid
 • Har lyst til at sætte dig grundigt ind i krigs- og besættelses historie
 • Vil sætte dig ind i museumsdidaktik og formidling
 • Finder glæde ved kundekontakt, sætter pris på glade gæster og kender værdien af god service
 • Har faglig stolthed og sætter dig grundigt ind i det stof, du skal formidle
 • Kan afvikle alle dine arbejdsopgaver på både dansk og engelsk

Det er endvidere en fordel, hvis du har erfaring med museumsformidling og kundeservice, men det er ikke et krav.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du skal løse opgaver på alle enhedens besøgssteder, dvs. på Krigsmuseet og Frihedsmuseet. Du vil blive ansat som timelønnet museums og- oplevelsesformidler i henhold til museets regulativ for museums og- oplevelsesformidlere.

Du kommer til at være en del af en vagtplan. Vi kan ikke garantere et fast timetal, men du skal regne med typisk at skulle på arbejde to til tre dage i løbet af en normal uge. Du skal være indstillet på, at arbejdet kan ligge på alle ugens dage, også i weekenderne og på helligdage, samt i skolernes ferieperioder. Arbejdstiden ligger overvejende inden for besøgsstedernes åbningstider, men kan også ligge efter kl. 17.00.

Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en børneattest inden ansættelsen.

Stillingerne ønskes besat fra den 1. juli 2024. Oplæring til stillingen foregår på museet den 1. og 2. juli 2023, som selvstudie i juli måned og fysisk tilstedeværelse på forskellige dage i ugerne 33 og 34 og 35. Information om konkrete dage oplyses ved ansættelse. Fra start september skal du selv kunne varetage vagter.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestillingen blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingerne.

Vi glæder os til at læse din ansøgning, som skal sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og som vi skal modtage senest fredag den 7. juni 2024.

Vi forventer at afholde samtaler den 17., 18. og 19. juni 2024 i tidsrummet kl. 8.00-10.00 2024. I forbindelse med samtalerne vil de indkaldte kandidater få en mundtlig formidlingsopgave på dansk og engelsk, som skal udføres i en af museets udstillinger.

Læs mere om Krigsmuseet på krigsmuseet.dk, om Frihedsmuseet på frihedsmuseet.dk Yderligere oplysning om stillingerne kan du få ved at kontakte: Museumsinspektør Sarah Yigzaw på tlf. 4120 6069 eller på mail Sarah.Yigzaw@natmus.dk eller formidlingsinspektør Mai Stenbjerg på tlf. 4120 6875 eller mail Mai.Stenbjerg.Jensen@natmus.dk.


Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk


 Søg stillingen

Publiceret:
20/05/2024