Timelønnede om- og undervisere/studenter til Krigsmuseet og Frihedsmuseet

Ansøgningsfrist: 16-08-2021

Krigsmuseet & Frihedsmuseet søger fem timelønnede om- og undervisere/studentermedhjælpere til Krigsmuseet, Frihedsmuseet og Hangar 46 i Værløse.

Arbejdsområder
Som timelønnet om- og underviser/studentermedhjælper ved enheden Krigsmuseet & Frihedsmuseet bliver du museets ansigt udadtil. Du bliver en vigtig del af det team, der har den nære kontakt med museets gæster. Dine primære opgaver bliver at afvikle vores om- og undervisningsforløb samt at deltage i afviklingen af vores publikumsaktiviteter for både børn og voksne. Derudover skal du varetage diverse ad hoc-opgaver.

Du skal løse opgaver på alle enhedens besøgssteder, dvs. på Krigsmuseet, Frihedsmuseet samt i Hangar 46.

Undervisning
Som underviser er det vigtigt, at du har lyst til at gå i dialog med eleverne, inddrage deres erfaringer, overvejelser og sanser. Al vores undervisning tager udgangspunkt i museets samlinger og forskning. Du skal afvikle undervisningsforløb for børnehavebørn, elever fra grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Omvisning
Som rundviser er det vigtigt, at din begejstring og dit engagement er smittende, så de besøgende oplever den samme glæde ved historien, som du gør. Du skal omsætte faglig viden til gode fortællinger, der vækker gæsternes nysgerrighed. Som rundviser skal du afvikle rundvisninger for både børn og voksne.

Afvikling af publikumsaktiviteter
En del af jobbet består i at afvikle aktiviteter for både børn og voksne. Det kan f.eks. være som en del af et rollespil eller som tovholder på afviklingen af foredrag. Afgørende for os er, at vores aktiviteter sætter gæsterne i fokus, og at de er fagligt funderede.

Diverse ad-hoc opgaver: Butik og anden betjening af gæster
Du skal også kunne varetage salg af billetter og souvenirs i vores butikker samt fungere som informationsmedarbejder for museets gæster. Det er derfor vigtigt, at du finder arbejdsglæde i kundekontakt, at du sætter pris på glade gæster og kender værdien af god service. Du skal være udadvendt og tænke selvstændigt – og din arbejdsform skal være opsøgende og imødekommende.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du:

  • Sætter gæsten i centrum og forstår at gøre formidlingen relevant og interessant.
  • Har interesse for Danmarks krigshistorie og har blik for den gode historie.
  • Sætter dig ind i museumsdidaktik samt grundskolens fællesmål og ungdomsuddannelsernes kernestof.
  • Du skal have et godt blik for, hvordan du formidler til forskellige målgrupper.
  • Har faglig stolthed og sætter dig grundigt ind i det stof, du skal formidle.
  • Er fleksibel, ansvarsbevidst og villig til at træde til, når der er brug for ekstra hænder.
  • Kan afvikle alle dine arbejdsopgaver på både dansk og engelsk.

Vi forestiller os, at du studerer historie, antropologi, etnologi eller lignende. Du må gerne have en del år tilbage af dit studie, så vi kan få glæde af hinanden i længere tid. Det er en fordel, hvis du har erfaring med undervisning, rundvisninger og kundeservice, men det er ikke et krav.

I forbindelse med din ansættelse bliver du lært grundigt op i dine arbejdsopgaver.

Løn- og ansættelsesvilkår
Det er en forudsætning, at du er studieaktiv for at kunne søge og være ansat i stillingen.

Du bliver ansat både som timelønnet om- og underviser samt som timelønnet studentermedhjælper. Løn- og ansættelsesvilkår som om- og underviser fastsættes i henhold til museets regulativ af 8. august 2018 samt den til enhver tid gældende aftale om oplæring- og ansættelsesvilkår for timelønsansatte om- og undervisere på Nationalmuseet. Løn- og ansættelsesvilkår som studentermedhjælper fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og HK.

Du kommer til at være en del af en vagtplan, og du skal regne med at arbejde minimum to dage om ugen. Din arbejdsdag varierer mellem hverdage, weekender, helligdage og skolernes ferie. Du må også være indstillet på at skulle arbejde efter kl. 17.00.

Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en børneattest inden ansættelsen.

Stillingerne ønskes besat fra den 1. september 2021 eller snarest derefter.

Ansøgning
Vi glæder os til at læse din ansøgning, som skal sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job Vi skal modtage din ansøgning senest mandag den 16. august 2021.

Vi forventer at afholde samtaler den 23., 24., 26. og 27 august 2021.

I forbindelse med samtalerne vil de indkaldte kandidater få en mundtlig formidlingsopgave på dansk og engelsk, som skal udføres i en af Krigsmuseet & Frihedsmuseets udstillinger.

Ved yderligere spørgsmål kan formidlingsinspektør Mai Stenbjerg kontaktes på telefon 4120 6875 indtil fredag den 23. juli 2021 og fra mandag den 26. juli 2021 museumsinspektør Sarah Yigzaw på telefon 4120 6069.

Du kan læse mere om de tre besøgssteder her: krigsmuseet.dk, frihedsmuseet.dk og hangar46.dk

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
02/08/2021