Timelønnede om- og undervisere til Krigsmuseet & Frihedsmuseet

Ansøgningsfrist: 10-02-2022

Vil du være vores ansigt udadtil? Og har du lyst til at formidle Danmarks spændende krigs- og besættelseshistorie for børn og voksne? Så er det måske dig, der skal være en del af Krigsmuseet & Frihedsmuseets team af dygtige om- og undervisere.

Krigsmuseet & Frihedsmuseet er en del af Nationalmuseet, og vi varetager formidlingen på tre af Nationalmuseets besøgssteder. Ud over Krigsmuseet og Frihedsmuseet drejer det sig om magasinet Hangar 46, som vi ind i mellem åbner for publikum.

Arbejdsopgaver 

Som om- og underviser har du den daglige kontakt med museets gæster, og dine arbejdsopgaver vil primært bestå i:

 • Udførelse af publikumsrundvisninger og undervisningsforløb
 • Afvikling af andre formidlingsaktiviteter typisk i skolernes ferieperioder
 • Diverse praktiske opgaver i forbindelse med forberedelse og afvikling af aktiviteter

Lejlighedsvis kan du også blive bedt om at medvirke til udvikling af rundvisninger, undervisningsforløb og andre formidlingsaktiviteter.

Opgaverne er mange og meget alsidige, og du vil komme til at møde mennesker med meget forskellige forudsætninger i meget forskellige sammenhænge og formidlingssituationer. En arbejdsdag kan starte med, at du skal være aktør i et rollespil, hvorefter du skal vise rundt for et hold af museets gæster, for til sidst at slutte dagen af med at skulle være tovholder på afvikling af et foredrag. Vi lægger vægt på, at vores formidling er fagligt funderet, at den skaber nysgerrighed, og at vores gæster hele tiden føler, at de er i centrum.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du:

 • Er studerende på en museumsrelevant videregående uddannelse.
 • Forstår at sætte gæsten i centrum og gøre formidlingen relevant og interessant for forskellige målgrupper både børn og voksne.
 • Finder glæde ved kundekontakt, sætter pris på glade gæster og kender værdien af god service.
 • Har interesse for Danmarks krigs- og besættelseshistorie og har lyst til at formidle fortællinger herom med et engagement og en begejstring, der er smitter.
 • Sætter dig ind i museumsdidaktik og formidling.
 • Befinder dig godt med såvel den klassiske rundvisning som andre formidlingsformer, hvor du indgår i dialog med gæsterne og inddrager deres erfaringer og overvejelser.
 • Er udadvendt, tænker selvstændigt og har en opsøgende og imødekommende arbejdsform.
 • Har faglig stolthed og sætter dig grundigt ind i det stof, du skal formidle.
 • Er fleksibel, ansvarsbevidst og villig til at træde til, når der er brug for ekstra hænder.
 • Kan afvikle alle dine arbejdsopgaver på både dansk og engelsk.

Det er en fordel, hvis du har en del år tilbage af dit studie, så vi kan få glæde af hinanden i længere tid. Det er endvidere en fordel, hvis du har erfaring med museumsformidling og kundeservice, men det er ikke et krav.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du skal løse opgaver på alle enhedens besøgssteder, dvs. på Krigsmuseet, Frihedsmuseet samt i Hangar 46 i Værløse.

Du vil blive ansat som studentermedhjælper i henhold til Organisationsaftalen med HK samt som timelønnet om- og underviser i henhold til museets regulativ for om- og undervisere. Med virkning fra den 1. juli 2022 vil dine løn- og ansættelsesvilkår udelukkende blive fastsat i medfør af museets nye regulativ for museums og- oplevelsesformidler.

Du kommer til at være en del af en vagtplan. Vi kan ikke garantere et fast timetal, men du skal regne med typisk at skulle på arbejde to til tre dage i løbet af en normal uge. Du skal være indstillet på, at arbejdet kan ligge på alle ugens dage, også i weekenderne og på helligdage, samt i skolernes ferieperioder. Arbejdstiden ligger overvejende inden for besøgsstedernes åbningstider, men kan også ligge efter kl. 17.00.

Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en børneattest inden ansættelsen.

Stillingerne ønskes besat fra den 1. marts 2022. Oplæring til stillingen foregår den 3., 4., 8., 10., 11., 14., 17., og 22. marts 2022.

Ansøgning
Nationalmuseet arbejder aktivt for fremme af ligestillingen blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingerne.

Vi glæder os til at læse din ansøgning, som skal sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og som vi skal modtage senest torsdag den 10. februar 2022.

Vi forventer at afholde samtaler den 21., 22. og 23. februar 2022. I forbindelse med samtalerne vil de indkaldte kandidater få en mundtlig formidlingsopgave på dansk og engelsk, som skal udføres i en af Krigsmuseets udstillinger.

Læs mere om Krigsmuseet på krigsmuseet.dk, om Frihedsmuseet på frihedsmuseet.dk, og om Hangar 46 på hangar46.dk. Yderligere oplysning om stillingerne kan du få ved at kontakte museumsinspektør Sarah Yigzaw på tlf. 41 20 60 69 eller mail Sarah.Yigzaw@natmus.dk eller formidlingsinspektør Mai Stenbjerg på tlf. 41 20 68 75 eller mail Mai.Stenbjerg.Jensen@natmus.dk.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
21/01/2022