To arkæologer til arkæologiske afdeling til Moesgaard Museum

Ansøgningsfrist: 22-08-2021

Moesgaard Museums arkæologiske afdeling går en spændende tid i møde med flere forandringer, der skal gøre os bedre rustet til at varetage museets opgaver.

Vi søger to arkæologer, der sammen med museets øvrige medarbejdere kan bidrage til det arkæologiske områdes faglige udvikling både inden for den gravende arkæologiske virksomhed såvel som inden for forskning i arkæologiske emner på internationalt niveau.

Der vil være mulighed for at bidrage til områdets faglige udvikling, have faglige diskussioner omkring opgavernes løsning samt udvikling og evaluering af afdelingens arbejdsgange og metoder.

Har du lyst til at deltage i denne spændende udvikling og blive en del af et kompetent hold på over 25 arkæologer og en historiker, der sammen løser ofte komplekse opgaver i et givende og tværgående fagligt miljø, så er det måske dig, vi søger. Der er tale om stillinger, der har reference til afdelingslederen.

Moesgaard Museum
Moesgaard Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk specialmuseum for arkæologi og etnografi. Museet har arkæologisk ansvarsområde i Aarhus, Odder, Favrskov og Samsø Kommuner. Derudover arbejder museet med arkæologiske forskningsudgravninger i hele landet i samarbejde med de relevante ansvarshavende museer, ligesom museet har et tæt samarbejde med Aarhus Universitets afdeling for arkæologi. Moesgaard Museum varetager det marinarkæologiske ansvar ud for Region Midtjyllands østkyst, samt de tilgrænsende vådområder inde i land. Museet er et af de 10 museer, der på vegne af Kulturstyrelsen varetager tilsynet med de fredede fortidsminder.

Arkæologisk afdeling er opdelt i en række faglige teams med hver sin teamleder (ældre stenalder, yngre stenalder, bronzealder, jernalder og vikingetid/middelalder/nyere tid foruden nærorientalsk arkæologi). Museet ønsker at de arkæologiske ansvarsopgaver skal have en tydelig profil i det danske museumslandskab med fokus på metodeudvikling og bidrag til væsentlige forskningsproblemstillinger inden for museets overordnede satsninger: Den undersøiske verden og stenalderens kystkultur, Vikingetiden, Mellem civilisationer i den arabiske golf, Middelalderbyens mennesker og Det fælles landskab.

Jobbet
Du bliver en del af et team med dygtige og engagerede kolleger, der løser opgaver inden for

  • Arkæologiske udgravninger
  • Forskning
  • Formidling

Dig
Vi søger en arkæolog, der arbejder selvstændigt, udviser fleksibilitet og trives godt i samarbejde med andre. Du brænder for dit fag og den vigtige rolle, der ligger i kapitel 8-arbejdet og varetagelsen af kulturarven. Du kan håndtere flere opgaver sideløbende, er systematiker og bevarer overblikket i en travl hverdag.

Du har relevant uddannelse på kandidat- eller ph.d.-niveau. Vi forventer, at du har dokumenteret arkæologisk erfaring og kendskab til Museumsloven og SLKS’s forvaltning heraf. Du har lyst til at formidle arkæologens faglighed både mundtligt og skriftligt i mødet med museets mange forskellige publikumsgrupper.

Der vil ved ansættelse blive lagt vægt på, at du kan dokumentere en eller flere af nedenstående kompetencer:

At du har relevant udgravningserfaring og gerne erfaring med udgravningsledelse.
Har skrevet speciale eller afhandling indenfor jernalderen, og har bred forståelse for samfundsviklingen i jernalderen og jernalderens bebyggelse, gravskikke og offerfund.
Stærke akademiske og internationale forskningskompetencer og erfaring med projektledelse.
At du sprudler af ideer og har lyst og evne til at formidle din viden på skrift og i tale på både akademisk og populært niveau.
Du tilbydes
Vi tilbyder et spændende job med faglige udfordringer, med højt til loftet og store ambitioner. Arbejdsstedet er på Moesgaard Museum. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt i gennemsnit. Løn og ansættelsesvilkår ifølge overenskomsten for akademikere i staten, en række personalegoder og en aktiv personaleforening. Tiltrædelse snarest.

Er det dig?
Så send ansøgning og relevante bilag i doc- eller pdf-format som en samlet fil til job@moesgaardmuseum.dk og skriv ”arkæolog” i emnefeltet senest søndag 22. august 2021.

Alle henvendelser behandles fortroligt. Der vil indgå test i forløbet. Ansøgninger behandles efterhånden som de kommer ind, og ansættelse vil ske hvis den rigtige kandidat findes. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for arkæologisk afdeling Lars Krants Larsen på tlf. 60 20 27 51 eller på lkl@moesgaardmuseum.dk.

 

Moesgaard er en selvejende institution, som omfatter Moesgaard Museum i Højbjerg, Vikingemuseet i Aarhus samt Odder og Samsø museer.

Moesgaard er et arkæologisk og etnografisk specialiseret museum med internationalt anerkendte udstillinger og årligt 3-400.000 besøgende. Museet bedriver forskning i ind- og udland.

Moesgaard er arbejdsplads for over 300 museums- og universitetsansatte, og har et tæt samarbejde med Aarhus Universitet.

Moesgaard har tre stjerner i Michelins grønne rejseguide og modtog i 2018 Tripadvisors Travellers Choice pris, som nr. 1 blandt de ti mest populære museer i Danmark.

Læs mere her

Publiceret:
25/06/2021