Tømrer til Frilandsmuseet (tidsbegrænset)

Ansøgningsfrist: 08-12-2021

Frilandsmuseet søger en udlært tømrer med gode samarbejdsevner.

Frilandsmuseet Det Gamle Danmark er en enhed under Nationalmuseets afdeling Museer & Slotte og rummer, foruden Frilandsmuseet Det Gamle Danmark i Lyngby, også centeret Søfart & Maritime Håndværk med dertilhørende træskibsværft på havnen i Holbæk.

Museet har 50-100 medarbejdere i mange faggrupper afhængigt af, om det er højsæson eller lavsæson samt omkring 150-200 frivillige, der er organiseret i laug. Det er et moderne, kundeorienteret museum, der sætter publikum først og leverer professionel service på alle niveauer.

Arbejdsområde
Frilandsmuseet er placeret i Lyngby, hvor de første bygninger blev flyttet til for mere end 100 år siden, i dag vedligeholder vi rundt regnet 50 bygningsanlæg og et areal på 75 tønder land. Vi har desuden et stort fokus på vores gæster og på at give dem en god oplevelse på museet. Det gør vi ved at inddrage dem, hvor det er muligt og ved at lave en masse sjove og lærerige aktiviteter.

Den primære arbejdsopgave er at vedligeholde og formidle Frilandsmuseets bygninger. Du skal løse opgaverne i samarbejde med museets andre håndværkere og øvrige kolleger. Der vil ligeledes være opgaver i forbindelse med museumsdriften, klargøring til arrangementer og lignende.

Kvalifikationer
Ved besættelse af stillingen vil vi lægge vægt på, at du:

  • er udlært tømrer og er fagligt velfunderet
  • har interesse for anvendelse af traditionelt håndværk og traditionelle materialer
  • kan arbejde selvstændigt og på tværs af faglige kompetencer
  • har gode samarbejdsevner
  • er servicemindet og hjælpsom, både i forhold til gæster og kollegaer
  • har interesse for at formilde tømrerfagets traditioner og faglige finesser til museets gæster, voksne såvel som børn. Formidling kan både være at fortælle og svare på spørgsmål, men også at inddrage gæster i forevisninger og lignende.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst for håndværkere i staten.

Ansættelsen er tidsbegrænset til et år. Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer pr. uge og placeres fortrinsvis på hverdage fra kl. 7 – 15, aften- og weekendarbejde kan forekomme.

Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en straffeattest til privat brug og en børneattest inden ansættelsen.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgning
Nationalmuseet arbejder aktivt for fremme af ligestillingen blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning sendes via vort elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest onsdag den 8. december 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 50.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til driftsleder Line Mølgaard Doulgerof på telefon 4120 6405 eller mail: ldo@natmus.dk

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
23/11/2021