Udstillingsarkitekt / scenograf til Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 07-02-2023

Nationalmuseet ønsker, at et besøg på museet til enhver tid skal være en berigende og mærkbar oplevelse.

Museet arbejder derfor løbende med at forny museets udstillinger og besøgsfaciliteter i øvrigt. Museet har således behov for at være på forkant nationalt og internationalt med viden om de fysiske rammers betydning for formidling og legende læring.

Nationalmuseets enhed Udstillingsdesign og Projektledelse søger en arkitekt/scenograf med interesse for og erfaring med at skabe udstillingsarkitektur og rumoplevelser i store besøgssteder.

Stillingen ønskes besat den 1. maj 2024 eller snarest derefter.

Arbejdsområde

Arbejdsområdet omfatter primært:

 • Ansvar for at designe, tegne, koordinere og producere ændringer og løbende vedligehold af museets permanente udstillinger. Fra ideudvikling, projektering til udbud og håndtering af den praktiske gennemførelse
 • På længere sigt ansvar for at designe, koordinere og producere nye udstillinger
 • Medvirke til at udvikle og gennemføre mindre bygningsforandringer, der øger muligheden for at tilbyde inviterende og inspirerende oplevelser til vores museumsgæster

Stillingen er placeret i gruppen Udstillingsdesign og Projektledelse, som har ansvar for udvikling, opgradering og vedligehold af de permanente udstillinger på Nationalmuseet og for design, produktion og opbygning af nye udstillinger. Gruppen medvirker endvidere til udvikling af museets fysiske rammer generelt.

Udstillingsdesign og Projektledelse arbejder tæt sammen med museets øvrige medarbejdere, eksterne konsulenter og leverandører. Du skal derfor også være i stand til at indgå i dialog og argumentere for din faglighed overfor andre end formgivere. Du skal være med til at samle trådene mellem en række interne og eksterne samarbejdspartnere samt medvirke til, at Nationalmuseet er en kompetent bidragsyder ved udvikling af rammerne for løsningen af museets opgaver.

Kvalifikationer

Vi søger en medarbejder med følgende kvalifikationer:

 • Uddannelse som arkitekt, scenograf eller tilsvarende
 • Erfaring inden for udstillingsdesign Samt ide- og konceptudvikling til kulturinstitutioner – gerne fra museer
 • Omfattende erfaring med 3D tegneprogrammer i PC-version, f.eks. Vectorworks og Sketchshop samt Excel og Adobe pakken
 • Udadvendthed, gennemslagskraft, fleksibilitet, gode samarbejdsevner – også med personer af helt anden faglig baggrund. Du skal være praktisk løsningsorienteret og kunne overskue at arbejde i en kompleks organisation, med ofte meget stramme tidsrammer og små budgetter
 • Engelskkundskaber på kommunikationsniveau
 • Erfaring med at skabe rum for legende læring er et plus
 • Stor interesse/indsigt i udvikling af udstillingsmediet i international sammenhæng og udstillingsbyggeri generelt
 • Godt humør og humor hjælper.

Løn- og ansættelsesforhold

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Vi har flekstid. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til relevant overenskomst i Staten. Arbejdsstedet er Prinsens Palais i København.

Nationalmuseet skal have mulighed for at vurdere en straffeattest til privat brug inden ansættelse.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for at fremme af ligestillingen blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning med oplysning om uddannelse og hidtidig beskæftigelse sendes via vores elektroniske rekrutteringssystem på hjemmesiden www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest onsdag den 7. februar 2024.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til chef for Udstillingsdesign og Projektledelse Maruiska Solow, tlf. 4120 6044 eller mail maruiska.solow@natmus.dk

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

 Søg stillingen

Publiceret:
21/01/2024