Udstillingsproducent til Glyptoteket

Ansøgningsfrist: 29-11-2023

Lige nu har du en enestående mulighed at blive udstillingsproducent på Glyptoteket med specifikt fokus på at udvikle udstillingsarkitektur og -design, skiltning og wayfinding. Du skal have erfaring med at skabe vedkommende og involverende udstillingsarkitektur og scenografi, gerne fra museer i ind- eller udland. Du har interesse for at indgå i større udstillingsprocesser og tværfaglige samarbejder internt og eksternt med både museumsinspektører, formidlere, forskere og konservatorer samt eksterne udstillingsarkitekter, scenografer, grafikere, leverandører mv.

Din vigtigste opgave bliver at forstå og balancere den kuratoriske ambition med de æstetiske, praktiske og økonomiske rammer. Du vil få ansvar for at museets skiftende udstillinger og samlingspræsentationer produceres med en høj kvalitet og æstetik for øje i samklang med både den helstøbte gæsteoplevelse og Glyptotekets fredede arkitektur.

Der vil også være opgaver i relation til andre udstillingsformater og koncepter udenfor museets mure.

Udstillingsproducenten indgår i museets udstillingsafdeling med reference til Udstillings- og formidlingschefen.

Arbejdsopgaver/ansvarsområde

 • Primus motor i udstillingsafdelingens arbejde med overordnet ansvar for produktion af udstillinger, deadlines og budgetter.
 • Ansvar for at arbejdet foregår under hensyn til et godt workflow. Du indgår i øvrigt selv i afdelingens samlede produktion, installation og de-installation af udstillinger.
 • Design og produktion af Glyptotekets udstillinger i tæt samarbejde med udstillingsansvarlig og udstillingsteam samt museets økonomiafdeling.
 • Projektstyring af produktioner ved eksterne udstillingsarkitekter, scenografer, designere, AV-firmaer, lysdesignere o.lign.
 • Produktionsansvar for skiltning og wayfinding på tværs af huset.
 • Indhentning af tilbud og leverancestyring ved eksterne producenter og leverandører.
 • Indretning og udvikling af områder med publikumsfaciliteter.
 • Ved mindre udstillingsproduktioner vil det være en fordel, at du selv kan udvikle udstillingsdesign fra a til z.

Faglige kvalifikationer

 • Uddannelse som arkitekt, designer, scenograf eller lign.
 • Dokumenteret erfaring med design af og produktion af udstillinger samt indretning af publikumsfaciliteter på kunstmuseer eller lignende udstillingssteder (mindst 3 år), hvor æstetikken er i højsædet.
 • Dokumenteret erfaring med økonomistyring og projektledelse.
 • Erfaring med tværgående samarbejder med mange fagligheder.
 • Erfaring med almindeligt anvendte tegneprogrammer.
 • Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med skiltning og wayfinding.
 • Du har et godt dansk og gerne internationalt netværk inden for udstillingsarkitektur, design, scenografi o.lign.
 • Sproglige kvalifikationer: Du skal kunne begå dig på dansk og engelsk, da Glyptoteket har mange internationale samarbejder.

Personlige kvalifikationer

 • Du indtager naturligt en koordinerende funktion, og sikrer at alle museets udstillingsproduktioner udføres i samspil med museets øvrige aktiviteter og opgaver.
 • Stillingen kræver fleksibilitet og det er vigtigt, at du er lydhør, inddragende og evner at finde på gode, kreative løsninger i processer, der involverer mange forskellige fagligheder.
 • Æstetisk og praktisk sans og forståelse for både samlingernes, udstillingernes, arkitekturens og museets kunstneriske og æstetiske kvaliteter.
 • Kan se muligheder i, at Glyptoteket er en fredet bygning med en del begrænsninger ift. udstillingsscenografi.
 • Gode samarbejds- og kommunikationsevner, og at du med et godt humør kan bidrage til det velfungerende arbejdsmiljø i afdelingen.

Vilkår

 • Løn og øvrige ansættelsesforhold iht. gældende overenskomst for akademikere i staten.
 • Da vi ofte samarbejder med museer i ind- og udland, må der forventes en vis rejseaktivitet.
 • Stillingen er på fuld tid.
 • Tiltrædelse: Fra den 1. februar 2024 eller hurtigst muligt derefter.
 • Ansættelse på Glyptoteket forudsætter, at du løbende kan fremvise en ren straffeattest.

Ansøgning

Kontakt Udstillings- og formidlingschef Stinna Toft, hvis du vil vide mere om stillingen på telefon 33 418141 i uge 46-47 i tidsrummet kl. 15.30 til 16.30.

Ansøgning, CV og relevante bilag sendes som PDF til job@glyptoteket.dkSkriv ”udstillingsproducent” i emnefeltet.

Ansøgningsfrist onsdag den 29. nov. 2023. kl. 12.00.

Der afholdes 1. samtale onsdag den 13. dec. 2023 og 2. samtale tirsdag den 19. dec. 2023 på Glyptoteket.

Om Ny Carlsberg Glyptotek

Glyptoteket er Nordens førende antikmuseum og har tillige en af Europas fineste samlinger af fransk kunst fra perioden 1800-1930. Museet og dets bygninger har en unik historie, der gennem stifteren, brygger Carl Jacobsen, forener kunsthistorie med industrihistorie og indskriver sig som et vigtigt kapitel i dansk kulturhistorie omkring år 1900. Glyptoteket er en selvejende institution, som modtager driftsstøtte fra Slots- og Kulturstyrelsen og fra Ny Carlsbergfondet. Museet har ca. 150 medarbejdere ansat og besøges årligt af 300-500.000 gæster.

Læs mere på www.glyptoteket.dk

Publiceret:
05/11/2023