Udviklingschef og afdelingsleder til Frilandsmuseet Hjerl Hede

Ansøgningsfrist: 29-11-2023

Vil du skabe fornyelse på et af landets store frilandsmuseer? Så er dette måske noget for dig.

Frilandsmuseet Hjerl Hede har siden 2012 været en del af De Kulturhistoriske Museer i Holstebro (DKM). DKM rummer også det kulturhistoriske Holstebro Museum og specialmuseet Strandingsmuseum St. George.

Strandingsmuseet og Holstebro Museum har begge gennemgået omfattende fornyelser de senere år. Nu er det Hjerl Hedes tur. Ambitionen er, at museet skal stå skarpt til 100-års jubilæet i 2030, og fornyelsen anser vi som en nødvendig forudsætning for, at besøgstallet igen kan nærme sig vores målsætning på 100.000 gæster årligt. Vi søger den rigtige person til sammen med DKM’s direktør og medarbejdere at drive den proces.

Om stillingen

Du vil blive daglig leder af Hjerl Hede, som er DKM’s største museum med pt. 17 fastansatte, 10 timelønnede i højsæsonen og ikke mindst 500 frivillige.

Der er allerede igangsat et visionsarbejde for fornyelsen af Hjerl Hede, og der vil foreligge en rapport, som kan opfattes som idékatalog. I takt med at du lærer organisationen, de frivillige, bestyrelsen og interessenterne omkring museet at kende, forventer vi, at du kigger med kritiske briller på dette grundlag, danner dig dine egne meninger og så ellers i samarbejde med direktøren og ansatte samt i dialog med bestyrelsen formulerer en færdig helhedsplan for opdatering af museet.

Når helhedsplanen er godkendt af DKM’s bestyrelse, forventer vi, at du i dialog med direktøren medvirker i den vigtige proces at skabe opbakning til projektet hos politikere og fonde.

Vi forventer, at helhedsplanen inddeles i klare etaper, så dele af fornyelsen allerede ret hurtigt kan blive implementeret i samarbejde med medarbejdere.

Du skal have blik for, hvordan medarbejdere og frivillige bedst motiveres og understøtter de nye initiativer.

Du vil referere til direktøren og indgå i museets ledergruppe.

Vores forventninger til dig

Vi forventer en erfaren, robust og selvstændig medarbejder med relevant uddannelsesbaggrund, f.eks. som historiker, og dokumenterede resultater fra tidligere ansættelser i museumsbranchen, gerne også på mellemlederniveau.

Herudover forventer vi, at du er initiativ- og idérig, og at du sammen med medarbejderne kan føre ideerne ud i virkeligheden.

Tillige forventer vi, at du er en god netværksdanner og kan tale i øjenhøjde med mange forskellige slags mennesker, herunder DKM’s mange frivillige.

Vi er en arbejdsplads, der lægger vægt på at være uformelle, nysgerrige og troværdige i vores museumsvirke, og vi forventer, at du deler disse værdier.

Ansættelse, frister og vilkår

Fuldtidsstilling med gennemsnitligt 37 timer om ugen. Løn iht. til kvalifikationer.
Primært arbejdssted bliver Hjerl Hede i Vinderup.

Ansøgning skal senest den 29. november 2023 sendes samlet i ét dokument til chef for myndighed og samlinger, Mette Klingenberg på mk@kulmus.dk.

Ønsker du at høre mere, kan du aftale et telefonmøde med bestyrelsesformand Henrik Tvarnø på mail: htprivat@hotmail.com.

Samtaler forventes afholdt inden jul.

Forventet tiltrædelse: 1. februar 2024 eller hurtigst muligt derefter.

Frilandsmuseet Hjerl Hede er et af landets store frilandsmuseer og har en stolt historie, der rækker tilbage til 1930, da Hans Peter Hjerl Hansen tog initiativet til museet, som ligger meget naturskønt i Holstebro Kommune omgivet af hede og i tilknytning til Flyndersø. Museet er kommunens største turistattraktion og besøges årligt af omkring 60.000 gæster. Museet er begunstiget af et meget aktivt miljø af frivillige, som gør det muligt at afvikle ”levendegørelser” i højsæsonerne med bemanding af museets historiske miljøer.

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro er én organisation med tre museer i sig: Frilandsmuseet Hjerl Hede, Holstebro Museum og Strandingsmuseum St. George. Siden etableringen i januar 2012 har vi oplevet en rivende udvikling. Vi har bygget vores to indendørs museer helt om og indledt en langsigtet fornyelse af museerne, så de retter sig mod vor tids gæster. Vi er i højsæsonen op til 60 ansatte svarende til ca. 30 årsværk, der organisatorisk er fordelt på fem områder på tværs af de tre museer. Hvert museum har en aktiv støtteforening, og DKM nyder glæde af 5-600 frivillige, som muliggør lærerige oplevelser for hele familien. Du kan læse mere om os her: www.kulmus.dk.

Publiceret:
05/11/2023