Udviklingskonsulent til Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 05-01-2024

Nationalmuseet søger en udviklingskonsulent med ekspertise i ledelsessupport, organisationsudvikling og strategiimplementering.

Nationalmuseet er midt i en spændende tid. Vi arbejder med at udvikle museet som arbejdsplads og gøre museet til en attraktion af internationalt format. Vi har med strategi 2019-2024 taget de første vigtige skridt, og vi arbejder lige nu med at følge strategien til dørs samtidig med, at vi er i gang med at fastlægge en ny ambitiøs strategi, der skal lægge fundamentet for de kommende års udvikling.

For at hjælpe udviklingen på vej, er der fra 1. januar 2024 oprettet en ny enhed for organisationsudvikling, og derfor søger vi dig, som brænder for at anvende forandringsledelse i implementering af strategier og til at hjælpe ledere med deres organisationsforandringer.

Som udviklingskonsulent på Nationalmuseet vil du sammen med to kolleger sørge for, at forandringer og ledelse af forandringer bliver sat på dagsordenen. Det sker rent praktisk gennem tæt samarbejde med ledere og kolleger, der har behov for din hjælp og ekspertise.

Arbejdsområde

Du vil sammen med dine 2 kollegaer komme til at spille en central rolle i at lede og facilitere forandringer på Nationalmuseets mange arbejdspladser. De konkrete opgaver vil vi fastlægge sammen, men vi forestiller os, at du kommer til at bringe din viden og erfaring i spil gennem følgende ansvarsområder:

  • Strategiimplementering og – opfølgning – du vil i tæt samarbejde med kolleger sikre, at strategien bliver implementeret og der løbende bliver fulgt op på status for og effekten af implementeringen
  • Kulturforandring– du vil i tæt samarbejde med kolleger planlægge og proceslede forandringsledelsesaktiviteter, der skal hjælpe med at udvikle museets arbejdspladskultur
  • Organisationsudvikling – du vil i et tæt samarbejde med kolleger rådgive om og proceslede aktiviteter inden for samarbejde, arbejdsprocesser, projektudvikling m.m. 

Kvalifikationer

Vi forestiller os, at du har:

  • En relevant kandidatgrad (f.eks. cand.merc. i HRM, cand.merc. i SOL, psykolog, scient. pol. i organisation og ledelse) med flere års relevant erhvervserfaring, gerne fra en større offentlig organisation
  • Opbygget en solid viden om udviklingen af koncepter og indsatser inden for organisationsudvikling og forandringsledelse
  • Viden om og praktisk erfaring med at arbejde med kulturforandringer på en arbejdsplads
  • Erfaring med strategiudvikling og -implementering samt opfølgning i større, komplekse organisationer
  • Evnen til at arbejde strategisk og hands-on samtidig
  • En god rutine i at drive og facilitere samarbejds- og udviklingsprocesser, herunder en udbygget metodisk værktøjskasse med f.eks. Design Thinking processer

Derudover skal du kunne arbejde selvstændigt og trives lige godt på direktionsgangen som blandt kolleger på museet mange arbejdspladser. Du har situationsfornemmelse og gode kommunikations- og samarbejdsevner.

Du er initiativrig, selvstændig og frem for alt en holdspiller. Du arbejder struktureret og fokuseret med dine opgaver. Af natur er du positiv, nysgerrig og trives med at arbejde i en organisation midt i store forandringer.

Løn og ansættelsesvilkår

Vi tilbyder dig først og fremmest en spændende stilling med gode udviklingsmuligheder samt mulighed for at sætte dit eget præg på forskelligartede arbejdsopgaver. Vi er en arbejdsplads med fagligt dygtige og engagerede kollegaer, hvor der samtidig er et godt socialt og fagligt fællesskab.

Arbejdsstedet er Nationalmuseet i det indre København. Din arbejdstid er gennemsnitlig 37 timer ugentligt. Vi har flekstid og mulighed for hjemmearbejde efter nærmere aftale. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til AC overenskomsten i staten.

Vi ønsker at besætte stillingen snarest muligt.
 

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for fremme af ligestillingen blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Skriftlig ansøgning skal sende via vores elektroniske rekrutteringssystem på Nationalmuseets hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest fredag den 5. januar 2024.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos chefkonsulent Charlotte Toftedal, tlf.: 4120 6606 eller mail cto@natmus.dk


Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen

Publiceret:
27/12/2023