UNESCO verdensarv: Koordinator til de fem danske ringborge fra vikingetiden

Ansøgningsfrist: 15-01-2024

I september 2023 blev de fem danske ringborge Aggersborg, Borgring, Fyrkat, Nonnebakken og Trelleborg udnævnt til UNESCO verdensarv – se https://whc.unesco.org/en/list/1660.

De fem museer bag søger nu en koordinator (se illustration), som kan være med til at styrke borgenes samarbejde om verdensarven. Stillingen består, udover rollen som koordinator for verdensarvsstedet Vikingetidens Ringborge på 16 timer ugentligt, også af to andre væsentlige dele som hhv. lokal UNESCO-ansvarlig (se illustration) og formidler på Vikingemuseet Fyrkat ved Nordjyske Museer på i alt 21 timer ugentligt.

Alle tre arbejdsområder relaterer sig til arbejdet med og udbredelsen af kendskabet til UNESCOs verdensarvsliste.

Koordinator

De fem ringborge er optaget som et samlet hele på verdensarvslisten – en såkaldt serienominering – fordi de tilsammen er den fysiske repræsentation af den unikke periode i verdenshistorien, hvor det tidligere hedenske Sydskandinavien blev en integreret del af den kristne europæiske kultur. Borgene blev bygget omkring år 980 i Harald Blåtands regeringstid, for at sikre ham magten i det danske rige og opruste mod presset fra den tysk-romerske kejser Otto II sydfra.

Hver af de fem borge har en ring fortress administrator, som på lokalt niveau er ansvarlig for verdensarven. Men for at sikre det tætte samarbejde om og sammenhængen i verdensarvsstedet som helhed er der brug for en Series Coordinator til at koordinere arbejdet borgene imellem.

Koordinatoren referer til og fungerer desuden som sekretær for serienomineringens ”management board” (se illustration), der mødes minimum en gang årligt. Management boardet består af borgenes fem museumsdirektører, de fem kommuners borgmestre, lodsejere og en observatør fra Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS).

Organiseringen af de fem ringborge (se illustration). Koordinatoren har rollen som ”Series Coordinator”.

For at opnå succes som koordinator er det vigtigt, at du er bekendt med – eller hurtigt kan sætte dig ind i – verdensarvskonventionens og forvaltningsplanernes betydning for de enkelte ringborge. 

Til arbejdet som koordinator er afsat 16 timer ugentligt, som du blandt andet bruger på at:

 • samarbejde tæt med de andre ringborges administratorer samt SLKS
 • koordinere arbejdet i de tre samarbejdsgrupper forskning, formidling og management
 • koordinere og hjælpe med til at udføre opgaver for UNESCO/ICOMOS, SLKS
 • være sekretær for serienomineringens management board
 • deltage i enkelte verdensarvsrelaterede møder i Danmark og udlandet

Ring fortress-administrator og formidling

Foruden at være koordinator for alle ringborgene, indeholder stillingen også arbejdsopgaver som formidler og ring fortress administrator for vikingeborgen Fyrkat. Det forventes, at du bruger de resterende 21 timer af din ugentlige arbejdstid på denne del af stillingen. Her skal du blandt andet:

 • deltage i samarbejdet med de andre borge og SLKS
 • sørge for udarbejdelse af og implementering af managementplanen for Fyrkat
 • deltage i relevante verdensarvsrelaterede møder i Danmark
 • i samarbejde med det øvrige personale på Fyrkat formidle verdensarvsrelaterede emner og Fyrkats historie i almindelighed for gæster

For arbejdsopgaver relateret til dette indgår du i Nordjyske Museers formidlingsafdeling og refererer til afdelingsleder for formidling og udstilling Thea Højvang Rasmussen.

Generelt

Vikingemuseet Fyrkat er en del af Nordjyske Museer. Her er der en bredt sammensat personalegruppe, som besidder mange fagligheder. Disse stilles til rådighed for dig, så du blandt andet lykkes med at:

 • kommunikere dine budskaber på diverse platforme
 • udarbejde og foretage opfølgning på managementplaner
 • gennemføre arrangementer og møder

Kvalifikationer

Vi lægger vægt på, at du:

 • har en arkæologfaglig eller lignende uddannelse
 • har erfaring med formidling
 • har erfaring med projektstyring
 • er serviceminded og god til at samarbejde med mange forskellige grupper
 • kan arbejde systematisk, målrettet og selvstændigt
 • Har kørekort til personbil
 • Taler og skriver engelsk og/eller fransk på A-niveau

Tiltrædelse

Stillingen ønskes besat 1. marts 2024 eller snarest derefter.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst mellem KL og DM.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte museumsdirektør Lars Christian Nørbach tlf. 2519 7413.

Ansøgning

Motiveret ansøgning på maksimalt to sider og tilhørende CV sendes senest 15. januar 2024 via linket her
Alle ansøgninger behandles fortroligt og i henhold til gældende GDPR-forordninger.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Om Nordjyske Museer

Vi er et statsanerkendt museum med i alt 13 forskellige udstillingssteder herunder Vikingemuseet Fyrkat.

Nordjyske Museer beskæftiger cirka 150 personer svarende til ca. 85 fuldtidsstillinger. Vi omsætter årligt for mellem 70 og 80 mio. kr. Heraf er ca. 35% tilskud fra kommuner og stat.

Vores kerneværdier

På Nordjyske Museer giver vi historien liv.

Med udgangspunkt i de autentiske steder, genstande og fortællinger formidler vi vores fælles fortid – både den nære og den, der kigger ud i verden.

Vi skaber indblik og udsyn for vores gæster, så vores forskning bliver nærværende, og formidlingen bliver identitetsskabende.

Vi møder vores gæster i øjenhøjde, og vi har fokus på at give dem og vores mange samarbejdspartnere den bedst mulige service – både på museerne og i det digitale møde.

Publiceret:
22/12/2023