Vagtbetjente til Nationalmuseet

Ansøgningsfrist 12-09-22

Kan du se dig selv være med til at beskytte den danske kulturarv? Er du i stand til at løse sikringsmæssige opgaver professionelt og med et højt serviceniveau, i en varieret og til tider hektisk dagligdag? Så er du måske vores kommende kollega.

Vi søger til snarlig tiltrædelse to medarbejdere til fuldtidsstillinger i Nationalmuseets vagtgruppe.

Du vil efter et grundigt oplæringsforløb, indgå som vagt i turnus på både dag- og nattevagter. Du skal være indstillet på, at der kan forekomme arbejde i jule- og nytårsdagene og i ferieperioder.

Arbejdsområde

Vagtgruppen er en del af enheden Sikring og vores overordnede funktion er sikring af museets genstande og bygninger. Vi har daglig kontakt med museets mange forskellige medarbejdere samt gæster, leverandører og håndværkere, og derfor er service, overblik og god situationsfornemmelse vigtige egenskaber hos alle vores ansatte.

Vi er hjemmehørende på Nationalmuseets døgnbemandede vagtstue i København, men har det sikringsmæssige ansvar for alle Nationalmuseets mange bygninger og genstande i hele landet. Det gælder for såvel bygninger som genstande, at mange af dem har unik, kulturhistorisk betydning, hvorfor vi arbejder professionelt og på et højt sikringsmæssigt niveau.

Vores primære arbejdsopgaver er forebyggelse af brand, tyveri og hærværk samt varetagelse af sikringsmæssige forhold såsom adgangskontrol, alarmbehandling samt rundering af mange af museets bygninger og udendørsarealer.

Kvalifikationer

Er du den rette ansøger, har du gennemført Grundkursus for vagtfunktionærer, og du skal være i besiddelse af gyldigt kørekort til kategori B. Det vil være en fordel, at du er uddannet hjælperøgdykker.

Vi lægger endvidere vægt på, at du har nogle års erfaring fra vagtbranchen eller tilsvarende, og at du er velbevandret i IT. Vi arbejder med en lang række store IT-baserede systemer, så vi forventer, at du let kan navigere i sådanne systemer, og at du har teknisk flair.

På det personlige plan er en fordel, hvis du har et positivt livssyn, hvor god service falder dig naturligt. Du behersker dansk i både skrift og tale og taler et fornuftigt engelsk, da vi har mange internationale gæster. Du vil ofte være det første ansigt, som gæster og andre møder på museet, så du er udadvendt og præsentabel.

Opgaveløsningen sker med mange forskellige mennesker og på mange forskellige niveauer, så det er vigtigt, at du har gode samarbejdsevner, at et højt serviceniveau falder dig naturligt, og at du er omstillingsparat. I hektiske situationer er du rolig, løsningsorienteret og holder hovedet koldt. Du tager ansvar med myndighed.

Vi tilbyder, at du bliver en del af en unik arbejdsplads, der har stor bevågenhed. Arbejdsmiljøet er spændende og travlt, og der er gode muligheder for både intern og ekstern efteruddannelse.

Vi stiller uniform til rådighed, og du gennemgår et længerevarende oplæringsforløb, inden du skal stå på egne ben. Du kommer til at skulle tage væsentlige, selvstændige beslutninger, men arbejder også som en del af et velfungerende team.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingerne er fuldtidsstillinger. Arbejdet er efter en fast turnus fordelt på dag- og nattevagter á 12 timers varighed. Arbejdet placeres på alle ugens dage inkl. søn- og helligdage.

Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S) samt organisationsaftale for vagtfunktionærer i statens tjeneste mellem Finansministeriet og Serviceforbundet.

Ansættelsen er betinget af, at du kan sikkerhedsgodkendes til FORTROLIGT og til stadighed kan oppebære denne godkendelse.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vores medarbejdere og opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, alder, etnisk baggrund eller religion til at søge stillingerne.

Hvis ovenstående har vakt din interesse, så send en ansøgning via vores elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job. Ansøgningen skal være museet i hænde senest mandag den 12. september 2022.

Yderlige oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til vagtmester Johan Møller på telefon 4120 6718 eller på mail: jmo@natmus.dk

Søg stillingen her

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Publiceret:
24/08/2022