Vagtmester til vagtgruppen hos Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 01-08-2022

Nationalmuseet søger en daglig leder af museets vagtbetjente med primært arbejdssted i Nationalmuseet København i det indre København.

Du får den daglige ledelse af Nationalmuseets vagtbetjente, som er hjemmehørende på vores døgnbemandede vagtstuer i København og Brede. Vagtgruppen er en del af enheden Sikring.

Sikringsmæssige forhold varetages fra vagtstuerne med alarmbehandling, adgangskontrol, servicering af museets ansatte, leverandører, håndværkere, gæster og myndigheder.

Arbejdsområder

De primære arbejdsopgaver er:

 • Sikringsfunktionen på museet, der bl.a. skal forebygge tyveri, brand og hærværk
 • Daglig ledelse af vagtstuerne, herunder bl.a. instruktioner, vagtplanlægning, personaleledelse – og udvikling
 • Daglig opfølgning på hændelser og forhold af sikringsmæssig karakter
 • Ansvarlig for teknisk og taktisk efteruddannelse af vagtbetjentene
 • Deltagelse i mindre projektarbejder, f.eks. særudstillinger, events m.v.
 • Undervisning på interne kurser i brandforebyggelse, evakuering og afholdelse af øvelser
 • Koordinering af ledelsesarbejdet med sikringschefen og samarbejde med øvrige ledere

Kvalifikationer 

Vi lægger vægt på, at du:

 • Har indgående kendskab til vagt- og sikringsarbejde
 • Har dokumenteret ledelseserfaring samt administrativ erfaring
 • Har kendskab til brandforebyggelse
 • Har et grundigt kendskab til IT (Windows baserede programmer)
 • Har godt kendskab til større indbrudsalarmsystemer, automatiske brandalarmanlæg (ABA), adgangskontrolsystemer (ADK), TV Overvågningssystemer (TVO) og tilhørende managementsystemer
 • Har kendskab til større mekaniske låsesystemer og gerne mekatroniske systemer
 • Har teknisk flair
 • Behersker dansk (skrift og tale) og engelsk (tale)
 • Har kørekort til kategori B
 • Har gennemført Grundkursus for Vagtfunktionærer
 • Kan yde god service over for museets medarbejdere og gæster

Vi ser gerne, at du:

 • Er uddannet Hjælperøgdykker
 • Er uddannet Beredskabsleder

Herudover forventer vi, at du

 • Har gode samarbejdsevner
 • Kan bevare ro og overblik i travle situationer
 • Er handlekraftig og udviser myndig holdning

Vi tilbyder:

 • Et job, der indeholder kontakt med hele museet og dets gæster
 • Gode muligheder for efteruddannelse
 • Et spændende og travlt miljø

Løn- og ansættelsesforhold

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge og ligger normalt i tidsrummet mellem kl. 8 og 17. Vagtarbejde i weekend- og nætter kan forekomme i mindre omfang. Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til individuel kontrakt.

Ansættelsen er betinget af, at du kan sikkerhedsgodkendes.

Stillingen ønskes besat den 15. september 2022 eller snarest derefter. 

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt vores medarbejdere og opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, alder, etnisk baggrund eller religion til at søge stillingen.

Hvis dette er noget for dig, så send en ansøgning via vores elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest mandag den 1. august 2022.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sikringschef Rune Hernø på tlf. nr. 4120 6710.

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Publiceret:
08/07/2022