Viborg Museum søger ny samlingsansvarlig

Ansøgningsfrist: 08-01-2024

Vil du være med til at bevare og udvikle Viborg Museums spændende samling?

Viborg Museum søger en konservatoruddannet samlingsansvarlig til en stilling på 30 timer om ugen, som fra 2026 kan opnormeres til en fuldtidsstilling. Din opgave bliver at sikre, udvikle og tilgængeliggøre Viborg Museums samling.

En vigtig og spændende samling skal udvikles

Viborg Museums samling på ca. 130.000 genstande har været udsat for omfattende positive forandringer de seneste år. Samlingen består af kulturhistoriske genstande med oprindelse i museets arkæologiske virksomhed i Viborg Kommune samt nyere tids genstande fra både Viborg by og opland.

En ny samlingsansvarlig vil overtage ansvaret for et nyindrettet magasin i Viborgs vestlige bydel, der inkluderer nye værkstedsfaciliteter til arkæologisk fundbehandling og genstandskonservering. Her har vi samtidig indrettet et nyt læringsmiljø, hvor vi kan bringe samlingen i spil for grundskoleelever. Næsten hele samlingen er efter mange års intenst arbejde nu udstillingsegnet og registreret. Det betyder, at der er et rigtig godt grundlag for at igangsætte en spændende og vigtig opgave med at udvikle samlingen. Du kan læse mere om Viborg Museum, samlingen og vores nye magasin og værkstedsfaciliteter på www.viborgmuseum.dk.

Jobbet er varieret og udfordrende

Det første år af ansættelsen bliver du en central del af det team, der udvikler nye udstillinger til bymuseet Museum Wibergis, der åbner i Viborgs domkirkekvarter i 2025. Din opgave bliver at stå for administration og håndtering af indlån af genstande fra andre museer og deltage i montering af genstande i montrer.

Efter bymuseet er åbnet, kan du forvente at få rigtig god mulighed for at arbejde langsigtet og strategisk med samlingsudvikling i tæt samarbejde med museets øvrige faginspektører. Det gælder både indsamling, registrering, bevaring og formidling, og der skal formuleres ny strategi for hele samlingsområdet i 2025.

Vi ser stillingen udfolde sig med følgende opgaver:

  • Administrativt ansvar for samlingen og implementering af strategi for området.  
  • Udvikling af effektive processer ifm. både passiv og aktiv indsamling.
  • Overordnet ansvar for registrering, hvor den arkæologiske samling i praksis registreres af museets arkæologer, mens nyere tids genstande registreres af dygtige frivillige under vejledning og kvalitetskontrol af den samlingsansvarlige.
  • Bevarende konserveringsarbejde i museets nye konserveringsværksted, herunder mulighed for at gennemføre eksternt finansierede konserveringsopgaver.
  • Implementering og vedligehold af generelle forebyggende bevaringsindsatser i den daglige drift af magasin og herunder tilsyn og omsorg for samlingens sikkerhed.
  • Tilgængeliggørelse af samlingen for offentligheden og samarbejder omkring formidlingsaktiviteter.

Stillingen indgår i museets faggruppe Formidling & Samling, som har formidlingsleder Rikke Johansen Smidt som fagleder, og til hvem den samlingsansvarlige referer i museumsfaglige anliggender. I personaleanliggender refereres til museumschefen.

Viborg Museum hidtidige samlingsansvarlige er konservator og har haft ansvar for museets samling siden slutningen af 1980’erne. Hun overgår pr. 1. marts 2024 og 1½ år frem til en deltidsstilling som konservator på museet. Hendes opgaver i perioden bliver at klargøre genstande til det nye museum samt oplæring og videndeling til den nye samlingsansvarlige.

Vi forestiller os, at du passer nogenlunde på denne beskrivelse

Det er vigtigt for os, at du har en bachelor- eller kandidatuddannelse som kulturhistorisk konservator. Men det er ikke vigtigt, at du er kvalificeret til at kunne løse alle opgaver fra første dag. Der er god tid til oplæring, og der er gode muligheder for efteruddannelse.

Vi ser for os en samlingsansvarlig, der trives med meget forskelligartede opgaver, hvor generelle bevarings- og samlingsopgaver almindeligvis fylder mere end det konserveringstekniske arbejde. Derfor skal du føle dig fristet af et job, hvor fleksibilitet og overblik er nøgleord, for du skal håndtere mangeartede opgaver i en foranderlig hverdag. Det er derfor også vigtigt, at du er struktureret og systematisk i din tilgang til opgaverne. Vi forventer også, at du forstår at samarbejde konstruktivt med andre fagpersoner og frivillige, og at du har gode IT-kompetencer.

Vi tilbyder dig et job på en rigtig god arbejdsplads

Når man arbejder på Viborg Museum, kan man forvente, at det bliver spændende, udfordrende, sjovt og travlt. Du vil blive mødt af en kultur, hvor du vil få stor frihed til at arbejde selvstændigt, og du vil opleve at få vist tillid i opgaveløsningen fra ledelsen. Du får nogle skønne kollegaer, som hver dag arbejder dedikeret med kulturarven. Der er plads til at udvikle sig fagligt, og vi trives bedst med høje ambitioner. Vi har et godt arbejdsmiljø, og vores aktivitetsudvalg sørger for hyppige aktiviteter, hvor vi f.eks. spiller padel, klipper julepynt eller drikker en fredagsøl sammen.

Vores organisation består af ca. 25 medarbejdere, som er organiseret i en matrixform med tre fagledere og en omfattende projektportefølje. Du vil i det hele taget opleve en værdiorienteret organisation med klangbund i mangfoldighed, ordentlighed, dygtig og mod. Det er værdier, vi mener og handler efter.

Det formelle

Stillingen som samlingsansvarlig ønskes besat pr. 1. marts 2024. Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst. Yderligere oplysninger fås hos nuværende konservator, Margit Petersen tlf.: 87 87 38 08, formidlingsleder Rikke Johansen Smidt tlf.: 22 64 09 52 eller museumschef Brian Wiborg tlf.: 28 56 18 74.

Ansøgning med CV, eksamensbevis og relevante referencer sendes elektronisk via Viborg Kommunes hjemmeside senest 8. januar 2024. Der afholdes ansættelsessamtaler den 18. januar. Der er krav om fremvisning af straffeattest og børneattest, og du skal have kørekort til almindelig bil.

Søg stillingen

Publiceret:
13/12/2023