Vicedirektør til Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 02-01-2023

Nationalmuseet har en ambitiøs plan, Nationalmuseet 2030, der handler om at være mere for flere. Museet søger en visionær vicedirektør til Nationalmuseet København til at indfri ambitionen ved, i tæt samarbejde med projektchefen for Nationalmuseet 2030 og direktionen, at stå i spidsen for indholdsudviklingen af fremtidens formidling på Nationalmuseet. 

Nationalmuseet består af direktørembedet og fire afdelinger. Afdelingen Nationalmuseet København rummer driften af Nationalmuseets afdeling i Indre By (Prinsens Palæ, Musikmuseet og Klunkelejligheden).

Opgaven er:

  • Visionært, med stor gennemslagskraft og sammen med sit team i afdelingen at drive udviklingen af indholdet i fremtidens Nationalmuseum i Prinsens Palais, så museet indfrier sin ambition om at fordoble sit besøgstal fra ca. 400.000 til 800.000 gæster årligt
  • Deltage i udviklingen af de bygningsmæssige rammer og fundraisingen hertil. Det sker parallelt med indholdsudvikling, som udvikles i tæt samarbejde med museets direktør og projektchefen for Nationalmuseet 2030
  • Daglig ledelse af Nationalmuseets udstillingsadresser Prinsens Palais, Musikmuseet og Klunkelejligheden, så museet til stadighed leverer relevant indhold med faglig tyngde og sætter sit publikum først
  • Med seriøsitet og fingerspitzgefühl at videreudvikle museumsforretningen kommercielt, så der præsteres en væsentlig økonomisk vækst og virksomheden omstilles til en kommerciel virkelighed

Afdelingen har ca. 45 faste medarbejdere og et større antal timelønnede fordelt på tre enheder, samt et samlet budget i 2023 på ca. 42 mio. kr., hvoraf ca. 23 mio. kr. udgøres af entréindtægter. Nationalmuseet har en samlet omsætning på ca. 400 mio. kr. årligt.

Ansvarsområde

Vicedirektøren er ansvarlig for afdelingens overordnede ledelse, prioriteringer og ressourceanvendelse. Vicedirektøren har ansvaret for planlægning og udvikling samt koordinering af afdelingens opgaver. Vicedirektøren refererer til direktøren og er medlem af museets direktion.

Kvalifikationer og personlige kompetencer

Vi forventer, at vicedirektøren har:

  • Akademisk uddannelse, gerne inden for et museumsrelevant fag og gerne suppleret med en lederuddannelse
  • Udprægede lederevner og ledelseserfaring på højt niveau
  • Indgående erfaring med formidling og udvikling af publikumstilbud, der er målrettet den brede befolkning, herunder erfaring med at udvikle organisationer rettet mod en kommerciel virkelighed
  • Forståelse for økonomistyring og for arbejdsvilkårene i en politisk ledet organisation

Vi forventer, at vicedirektøren står for en resultatorienteret ledelsesstil, der er tillidsvækkende og dialogskabende, og har følgende personlige kompetencer:

Strategisk

Du forudser tendenser og behov, sætter retning og kommunikerer tydeligt, så medarbejderne har en klar forståelse af, hvad der er vigtigt.

Du skaber følgeskab ved at gøre strategi, mål og retning meningsfuld.

Leder af forandring

Du kan lede forandring, du trives med at lede gennem andre, at blive udfordret, og du bevarer roen i pressede situationer.

Du har udprægede samarbejdsevner og er i stand til at udvikle samarbejder på tværs af afdelinger i en kompleks organisation.

Leder af mennesker

Du arbejder for god trivsel ved at være synlig, tilgængelig og nærværende. Du møder kolleger, medarbejdere og interessenter med tillid, respekt og autencitet.

Du bidrager til en lærende kultur, hvor chefer og medarbejdere er ambitiøse og modige.

Driftsorienteret

Du sikrer balance mellem udvikling og drift og tager ansvar for museet i sin helhed. Du står for effektivitet og høj kvalitet i opgaveløsningen og forstår at prioritere.

Vi tilbyder til gengæld en alsidig stilling med et stort selvstændigt ansvarsområde og en meget central position på museet.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er klassificeret i løngruppe 1 og besættes på åremål i 6 år. Der er mulighed for at forhandle et personligt tillæg.

Ansættelsen er betinget af, at vicedirektøren kan sikkerhedsgodkendes til niveauet fortroligt og til stadighed kan oppebære denne godkendelse.

Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestillingen blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgningen skal sendes via museets elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job Den skal være museet i hænde senest mandag den 2. januar 2023.

Første samtalerunde forventes afholdt den 16. januar 2023. Som led i ansættelsesprocessen vil der blive anvendt test.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos direktør Rane Willerslev (e-mail: rane.willerslev@natmus.dk).

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
29/11/2022