Videnskabelig assistent inden for arkæobotanik (tidsbegrænset)

Ansøgningsfrist: 20-05-2022

En stilling som videnskabelig assistent inden for arkæobotanik er ledig til besættelse i enheden Miljøarkæologi og Materialeforskning med start den 1. juni 2022 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til 1 år.

Arbejdsområde

Arbejdet består i analyse af makrofossilprøver fra arkæologiske udgravninger, databehandling og afrapportering/publicering af analyseresultater. Endvidere vil bestemmelser af såvel forkullet som uforkullet vedmateriale indgå i arbejdet.

Den videnskabelig assistent skal arbejde selvstændigt med analyser af prøvemateriale tilvejebragt i forbindelse med forskellige forskningsprojekter og i forbindelse med rekvirerede opgaver for en række danske museer.

 Kvalifikationer

Ved besættelse af stillingen vil der blive lagt vægt på, at ansøgeren:

  • Har en kandidatgrad i biologi eller tilsvarende kompetencer
  • Har et solidt kendskab til botanik
  • Har erfaring med arkæobotaniske analyser af såvel forkullet som uforkullet materiale
  • Har erfaring med vedbestemmelse
  • Er god til at formulere sig på skrift
  • Er udadvendt og samarbejdsorienteret

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 30 timer ugentligt. Arbejdsstedet er i Brede, nord for København. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomst for akademikere i staten og bekendtgørelse af 30. oktober 2015 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer m.v. under Kulturministeriet.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgningen, der kan indleveres på dansk eller engelsk, skal være vedlagt et curriculum vitae, eksamensbeviser, og eventuelt en publikationsliste.

Ansøgningen skal indsendes via museets elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside

www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest fredag den 20. maj 2022.

Yderligere oplysninger om den ledige stilling kan indhentes hos museumsinspektør Peter Steen Henriksen, peter.steen.henriksen@natmus.dk, tlf. +45 41 20 61 79 eller forskningschef Peter Rasmussen, peter.rasmussen@natmus.dk, tlf. +45 41 20 65 45.


Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
27/04/2022