Videnskabelig assistent til Nationalmuseet (deltid)

Ansøgningsfrist: 26-10-2022

En stilling som videnskabelig assistent er ledig til besættelse i Nationalmuseets Forskningscenter for Sociale Bymodeller med start den 1. januar 2023 eller snarest derefter.

Arbejdsområde

Arbejdet består i etnografiske feltarbejder og samskabelsesprojekter med beboere i almene boligområder i Danmark samt registrering af data i digital database. Endvidere vil planlægning, koordinering og kommunikation af projektaktiviteter samt deltagelse i udvikling af nye formidlingsformater indgå i arbejdet.

Den videnskabelige assistent skal arbejde både selvstændigt og som del af et tværfagligt forskningsteam og samarbejde med bypraktikere og beboere i de områder, hvor projekterne udføres.

Kvalifikationer

Ved besættelse af stillingen vil der blive lagt vægt på, at ansøgeren:

  • Har en kandidatgrad i antropologi eller tilsvarende
  • Har et solidt kendskab til etnografisk feltarbejde og metoder til borgerinddragelse
  • Har erfaring med tværfaglige samarbejder med forskellige aktører og partnere      
  • Har erfaring med at planlægge, koordinere og lede projekter
  • Er god til at formulere sig på skrift
  • Er udadvendt og samarbejdsorienteret
  • Kan udtrykke sig og formulere sig skriftligt på dansk

Det vil derudover være en fordel med erfaring med kommunikation og formidling.

Løn- og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er 30 timer ugentligt. Arbejdsstedet er i Prinsens Palæ og i Brede, nord for København. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomst for akademikere i staten og bekendtgørelse af 30. oktober 2015 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer m.v. under Kulturministeriet.

Stillingen er tidsbegrænset til 9 måneder.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgningen skal være vedlagt et curriculum vitae, eksamensbeviser og en eventuel publikationsliste.

Ansøgningen skal indsendes via museets elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside

www.natmus.dk/job og skal være museet i hænde senest 26. oktober 2022.

Yderligere oplysninger om den ledige stilling kan indhentes hos forskningsprofessor Morten Nielsen, morten.nielsen@natmus.dk, tlf. +45 41206079.


Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her

Publiceret:
27/09/2022