Videnskabelig assistent ved museets forskningsgruppe for in-situ bevaring, Nationalmuseet

Ansøgningsfrist: 24-02-2023

Ved Nationalmuseets forskningsgruppe for in-situ bevaring er en 1-årig fuldtidsstilling som videnskabelig assistent ledig til besættelse fra 1. april 2023 eller snarest der efter.

Arbejdet vil være inden for flere eksternt finansierede forskningsprojekter omhandlende klima- og miljøændringers betydning for bevaringen af den arkæologiske og historiske kulturarv, såvel på landjorden som i det marine miljø. Projekterne har specielt fokus på at udvikle nye metoder til at dokumentere, kortlægge og forudsige bevaringsmæssige ændringer over tid ved brug af remote sensing, modeller og GIS-værktøjer. Den videnskabelige assistent skal stå for klargøring af måleudstyr, indsamling af data i felten, bl.a. via drone, databehandling og fremstilling af kort. Feltarbejdet vil foregå både til lands og til søs.

Kvalifikationer

For at komme i betragtning til stillingen skal ansøger have en kandidatgrad i naturgeografi eller tilsvarende. Ansøgere skal på ansøgningstidspunktet have afleveret speciale, og der skal som minimum foreligge en forhåndsgodkendelse af dette.

Ved besættelsen af stillingen vil der endvidere blive lagt vægt på følgende kvalifikationer:

  • Dokumenteret erfaring med feltarbejde
  • Dokumenteret erfaring med drone-flyvning, databehandling og GIS
  • En struktureret og analytisk arbejdstilgang

Den succesfulde kandidat forventes at have gode samarbejdsevner og vilje til at indgå i kollegiale fællesskaber. 

Da stillingen involverer feltarbejde forskellige steder i Danmark, skal ansøgeren være i besiddelse af gyldigt kørekort til kategori B. 

Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelsesperioden er 1 år, og den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Arbejdsstedet er i enheden Miljøarkæologi og Materialeforskning, beliggende i Brede, nord for København. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomst for akademikere i staten og bekendtgørelse af 30. oktober 2015 om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer m.v. under Kulturministeriet.

Starttidspunktet vil være 1. april 2023 eller snarest derefter.

Ansøgning

Nationalmuseet arbejder aktivt for ligestilling blandt medarbejderne og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgningen skal omfatte:

  • En motiveret ansøgning på max. 1 side med begrundelse for hvordan ansøgers kvalifikationer passer ind i stillingen
  • CV på højst 1 side
  • En kopi af bevis for kandidateksamen eller anden tilsvarende eksamen (såfremt bevis for kandidateksamen endnu ikke foreligger, skal der medsendes en forhåndsgodkendelse af specialet) samt en karakterudskrift fra kandidatgraden
  • En kopi af bachelorbevis samt karakterudskrift fra bachelorgraden

Ansøgningen skal sendes via Nationalmuseets elektroniske rekrutteringssystem på vores hjemmeside www.natmus.dk/job og skal være modtaget af museet senest fredag d. 24. februar 2023.

Efter ansøgningsfristens udløb vil der blive nedsat et ansættelsesudvalg. Ved besættelse af stillingen anvendes shortlisting. Det betyder, at forskningschefen for Miljøarkæologi og Materialeforskning efter rådgivning fra ansættelsesudvalget udvælger de ansøgere, der skal bedømmes af et internt fagkyndigt bedømmelsesudvalg, der skal vurdere, om ansøger er kvalificeret til stillingen. Alle ansøgere vil blive orienteret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til: seniorforsker Jørgen Hollesen, tlf. 41206482, e-mail: jorgen.hollesen@natmus.dk, seniorforsker og adjungeret professor David Gregory, tlf. 41206473, e-mail: david.john.gregory@natmus.dk eller forskningschef Peter Rasmussen, tlf. 41206545, e-mail: peter.rasmussen@natmus.dk  

Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og et statsmuseum under Kulturministeriet. Nationalmuseet styrker historiebevidsthed og medborgerskab ved at belyse Danmarks og verdens kulturer og deres indbyrdes afhængighed. Ca. 655 medarbejdere er fordelt på 4 afdelinger: Forskning, Samling og Bevaring, Museer og Slotte, Nationalmuseet København samt Drift og Administration. Se mere om Nationalmuseet på www.natmus.dk

Søg stillingen her.

Publiceret:
08/02/2023