Dragt- og tekstilnetværkets landsmøde og seminar 2023

Dragt- og tekstilnetværkets landsmøde og seminar 2023

Torsdag den 7. september og fredag den 8. september på Statens Værksteder for Kunst, Strandgade 27 B, Plan 4, 1401 København K

Væve, vævninger og vævere!

Emnet for Dragt- og Tekstilnetværkets landsmøde 2023 er den tekstile kulturarv, eksemplificeret i væve, vævninger og vævere.

Det store spørgsmål er, hvordan vi sikrer den tekstile kulturarv, både den materielle og den immaterielle for eftertiden? Dele af den tekstile kulturarv findes allerede i museernes magasiner, meget er stadig levende. Seminaret vil med andre ord sætte indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling af væve, vævning og vævere på dagsordenen og få netværkets medlemmer, museumsfolk og andre tekstile institutioner til at diskutere hvad vi bør gøre og især hvad vi kan gøre, for at sikre den tekstile kulturarv.

En række oplæg give eksempler på, hvordan der i dag arbejdes med indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling af emnet væve, vævning og vævere. Oplæggene skal føre frem til gruppearbejde om, hvordan vi bedst mulig kan sikre, at vi ikke taber værdifuld viden og materiel kultur på gulvet. Konklusionerne på gruppearbejdet vil efterfølgende blive lagt på netværkets hjemmesiden til inspiration for videre arbejde med emnet.

I løbet af dagene vil følgende emner såvel i oplæg som i gruppearbejde blive behandlet:

Hvordan sikrer vi bedst den tekstile kulturarv for fremtiden?

Hvordan kan den tekstile kulturarv sættes i spil i forhold til de fem søjler i museumsloven?

Hvordan kan vi formidle, udstille og forske i den tekstile kulturarv, samt arbejde med indsamling, registrering og bevaring af den i tværinstitutionelle samarbejde og partnerskaber?

Hvordan kan vi skabe sammenhængskraft mellem institutionerne og sikre, at alle emner indenfor den tekstile kulturarv har et sted at blive indsamlet til?

Hvordan kan vi arbejde med bevaringen af selve det tekstile håndværk – håndvævning, maskinvævning, chaine operatoire?

Program

Torsdag den 7. september

Kl. 10:00-10:30        Ankomst, registrering, kaffe med croissant

Kl. 10.30-10:45        Velkomst og introduktion til programmet.

Kl. 10:45-11:30         Red Væven – status på museernes samling af væve v/ Flemming Lundholm, Linda Klitmøller og Kathrine Brandstrup, projektgruppen Red Væven, Centre for Textile Research, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Kl. 11:30-12:15          Vævens ord – terminologi ved registrering af væve v/ Susanne Lervad og Kathrine Brandstrup, projektgruppen Red Væven, Centre for Textile Research, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Kl. 12:15-13:15          Frokost på SVFK

Kl. 13:15-14:00         Klæder skabt af… hvem, hvordan og hvorfor? – En undersøgelse af, hvordan vævere og væverier kan formidles på museer v/ Ditte Kröner, tekstilarkæolog og cand.mag i Kulturhistorie

Kl. 14:00-14:45        Væven som billedgenerator – Et nyt forskningsprojekt om vævede billeder på Holstebro Kunstmuseum v/ Ane Kirstine Preisler Skovgaard, Aarhus Universitet, Faculty of Arts, Institut for Kommunikation og Kultur – Kunsthistorie

Kl. 14:45-15:00        Kaffe og eftermiddagskage

Kl. 15:00-16:00        UDSTILLINGEN ”MØNSTERKRAFT” v/ Kirsten Toftegaard, Designmuseum Danmark

Kl. 16:00                     Afgang til Designmuseet for at se udstillingen Mønsterkraft

Kl. 18:15                      Vi mødes ude foran Designmuseet og går til Restaurant Vita, Store Kongensgade 25, hvor vi spiser middag.

Fredag den 8. september

Kl. 8:30-9:00              Ankomst og kaffe

Kl. 9:00-11:00             Landsmøde i Dragt- og Tekstilnetværket – Dagsorden følger.

Kl. 11:00-12:00           Gruppearbejde med oplæg til slutdiskussion.

Kl. 12:00-13:00           Frokost på SVFK

Mulighed for at se væveværkstedet på Statens Værksteder for Kunst. Konsulent på SVFK, Gitte-Annette Knudsen viser rundt.

Kl. 13:00-13:45          To væverier i samme sogn v/ Ellen Warring, Hørvævsmuseet i Krengerup

Kl. 13:45-14:30          Fabrikken Køng, v/ Karis Rasmussen, Køng Museum.

Kl. 14:30-15:30          Kaffe og kage

Slutdiskussion og afrunding

Praktisk information:

Tilmeldingen til seminar og landsmøde er bindende, ingen tilbagebetaling ved afbud. 

Middagen torsdag aften foregår på Restaurant Vita i Store Kongensgade 25. Middagen er uden drikkevarer. Maden betales på forhånd via ODM, drikkevarerne betales på restauranten.  

Medbring dit ODM -, eller ICOM kort, hvis du har et. Så sparer vi penge til entre på Designmuseum Danmark.

Kontaktpersoner:

Spørgsmål af praktisk karakter og angående medlemskab:

dragtpuljenstyregruppe@gmail.com

Susanne Klose 401045020

Karen Woer, kw@museumoj.dk, 23622871

Spørgsmål angående oplæg og programmet.

Kathrine Brandstrup på kathrine@textilarkeolog.dk Linda Klitmøller på linda.klitmoeller@brnet.dk

Dato:

07. sep. 2023
10:00 - 18:15
08. sep. 2023
08:30 - 15:30

Sted:

Statens værksteder for Kunst, Strandgade 27 B, Plan 4, 1401 København K.

Læs det fulde program med abstracts her:

program med abstrakt

Målgruppe:

Seminar og landsmøde er forbeholdt netværkets medlemmer

Tilmeldingsfrist:

21/08/2023

Priser:

1 dag uden middag: 250 kr.

1 dag inkl. middag: 510 kr.

Begge dage uden middag: 450 kr.

Begge dage inkl. middag: 710 kr.

Kursusprisen inkluderer frokost, kaffe, brød, kage og frugt, samt entre til Designmuseum Danmark (hvis du ikke har et ODM- eller ICOM kort)