Fysisk planlægning, kapitel 8-arbejde og arkivalsk kontrol

Fysisk planlægning, kapitel 8-arbejde og arkivalsk kontrol

Kurset giver grundlæggende introduktion til kommunernes fysiske planlægning for bevaringsværdige bygninger og værdifulde kulturmiljøer med det primære formål, at:

 • Gøre dig i stand til at forstå plantyper og planprocesser i relation til en hensigtsmæssig udmøntning af museets kapitel 8-arbejde
 • Sikre kendskab til administrationen og beskyttelsen af bevaringsværdige bygninger og værdifulde kulturmiljøer
 • Opnå færdigheder inden for arkivalsk kontrol (online) i forbindelse med vurdering af kommunale byggesager

Efter kurset har du overblik over kommunernes fysiske planlægning for bevaringsværdier, der vedrører kulturarv, og du er i stand til at vurdere, hvordan museet hensigtsmæssigt kan tilrettelægge sit arbejde med museumslovens kapitel 8.

På kurset får du viden om:

 • Planhierakiet og planprocesser
 • Kommunens ansvar for den faste kulturarv
 • Kommuneplanens retningslinjer for kulturhistoriske bevaringsværdier
 • Lokalplanens bevarende bestemmelser
 • Redegørelse for og formidling af kulturarv
 • Nedrivning af bygninger
 • Museets bidrag i andre planer
 • Vurdering af bevaringsværdige bygninger
 • Udpegning af kulturmiljøer
 • Anvendelse af værdisætningsmetoder (KIP, SAVE, KMM og SAK)

Endeligt program udsendes ca. 14 dage før kursusstart

Målgruppe

Dig, der samarbejder med kommunen om nyere tid fysiske kulturarv.

Deltagerforudsætninger

Deltagerne forventes at have ansvar eller interesse for museets samarbejde med kommunen om nyere tids fysiske kulturarv i henhold til museumslovens kapitel 8.

Underviser

Morten Stenak er cand. scient i kulturgeografi og Ph.D. i historie og arbejder som enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen. Han har beskæftiget sig med planlægning og kulturmiljø i 20 år, bl.a. som regionplanlægger i Vejle Amt, forsker på Landbohøjskole, chefkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen og teamleder af Plan i Greve Kommune.

Dato:

06. maj 2024
10:00 - 16:00

Sted:

Vartov

Målgruppe:

Dig, der samarbejder med kommunen om nyere tid fysiske kulturarv.

Underviser:

Morten Stenak

Morten Stenak

Tilmeldingsfrist:

06/04/2024

Priser:

DKK 1.950 inkl. frokost (ODM-medlem)
DKK 2.925 inkl. frokost (ikke-medlemmer)

Der gives 10% rabat til medlemmer ved tilmelding af mindst to fra samme museum/institution.