Netværksmøde for husmuseer

Netværksmøde for husmuseer

Kommende seminar: Fornyelse og genbesøg på husmuseer i et digitalt og analogt perspektiv

Dato: 4. oktober 2022.

Sted: Aarhus Universitet.

Tilmelding: Nødvendigt via https://events.au.dk/husmuseer2022.

Beskrivelse af dagsseminar i netværk for husmuseer

Dagsseminar om fornyelse og genbesøg på husmuseer

Tirsdag d. 4. oktober 2022, Aarhus.

Husmuseerne har nogle helt særlige udfordringer i forhold til at flytte på og ændre fysiske forhold i deres bygninger. Dette påvirker og begrænser også mulighederne for at formidle viden og at motivere til genbesøg. Formålet med dagsseminaret er at belyse og diskutere de problemstillinger som opstår i mødet mellem at ville bevare og forny. På seminaret vil vi gennem en række oplæg og workshops reflektere over, hvordan forskellige typer af forandringer i de historiske huse kan facilitere nye møder med fortid og samlinger, for såvel ansatte som besøgende på museerne.

Formiddagen byder på oplæg fra museumsansatte og forskere med udgangspunkt i konkrete museumscases. I et henholdsvis digitalt og analogt perspektiv vil oplæggene præsentere konkrete ideer til, hvordan man kan skabe forandring gennem eksempelvis nyindretninger, digitale installationer eller kunstneriske interventioner. I den sammenhæng vil vi diskutere de overvejelser, udfordringer og potentialer som følger med de gode idéer.

Vi kaster lys over konkrete praktiske forhold som konserveringshensyn, slid og praktik, samt mere teoretiske og analytiske aspekter som autenticitetsopfattelser, narrativer og hybride brugeroplevelser.

Workshoppens eftermiddag vil byde på to parallelle workshops med afsæt i formiddagens oplæg, som varetages af Mia Falch Yates (IT-Universitetet og Frederiksberg Museerne) og Andreas Bjerre (Aalborg Universitet og Skagens Kunstmuseer). Den ene workshop har fokus på indretning, bevaring og konservering i et analogt perspektiv på emnet fornyelse og genbesøg. Den anden workshop har fokus på formidlingsstrategier- og metoder (analogt som digitalt), samt på gæsternes oplevelser af nye formidlingstiltag og forandring i de gamle huse.

Vi afslutter dagen med et oplæg af en international forsker inden for feltet samt fælles diskussioner om dagens emner. Derefter er der mulighed for uformelt samvær og samtale. 

Vi glæder os til et forhåbentligt givende seminar og håber på at se så mange som muligt.

Et detaljeret program vil blive annonceret efter sommerferien.

Deltagelse i seminaret er gratis, men kræver tilmelding her:

https://events.au.dk/husmuseer2022

Info om seminaret:

Seminar: Fornyelse og genbesøg på husmuseer, i et digitalt og analogt perspektiv 

Deadline for tilmelding er d. 19. september 2022

Arrangører: Netværket for Husmuseer i samarbejde med Dansk Center for Museumsforskning

Sted: Aarhus Universitet, Fredrik Nielsens Vej 4, 8000 Aarhus C, bygning 1421, mødelokale M2 (Faculty Club)

Dato: tirsdag den 4. oktober 2022 Tidsrum: 11-17 (program følger senere)

Deltagelse er gratis ved tilmelding via denne side.

Dato:

04. okt. 2022
11:00 - 17:00

Sted:

Aarhus Universitet

Tilmeldingsfrist:

19/09/2022

Priser:

Deltagelse i seminaret er gratis, men kræver tilmelding her:  https://events.au.dk/husmuseer2022

Program for netværksmøde: Program_Seminar_4_okt_2022