ODM medlemsmøde – online: Rapport om museumsreformen

Den 9. november udkommer rapporten med anbefalinger fra arbejdsgruppen om museumsreform. Rapporten skal give anbefalinger til museernes opgaver, til at sikre transparens i statens tildeling af midler til de statsanerkendte museer – og til større dynamik i forhold til statsanerkendelse.

Rapporten skal ses som et oplæg til politisk debat. Kortlægningen kan givetvis nuanceres. Anbefalingerne vil i de kommende måneder blive centrum for diskussion og politisk debat – og de foreslående modeller vil alene kunne tjene som eksempler og som afprøvning af forskellige fremtidige scenarier. For at få et faktuelt debatgrundlag har vi inviteret Claus Juhl, formand for arbejdsgruppen om museumsreform, med på første halvdel af mødet. Anden halvdel er dedikeret til intern debat i ODM med forperson Claus K. Jensen som vært.

Dato:

09. nov. 2023
14:30 - 16:30

Sted:

Zoom

Målgruppe:

ODM's medlemmer - direktører/chefer

Tilmeldingsfrist:

09/11/2023 - 10:00

Priser:

Gratis