ODM’s Generalforsamling 2024

ODM’s Generalforsamling 2024

Velkommen til generalforsamling i ODM.

Med henvisning til vedtægternes § 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Organisationen Danske Museer,

Torsdag den 25. april 2024 kl. 11.00 i Vartov (store sal), Farvergade 27H, 1463 København K.

Program

ODM’s generalforsamling finder sted kl. 11.00 til kl. ca. 15.00. Kl. ca. 12.30 er ODM vært ved en let frokost (kl. 12.30-13.15).

Dagsorden

 1. Velkomst v/forperson Claus K. Jensen.
 2. Valg af dirigent.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Forpersonen aflægger bestyrelsens beretning for 2023.
 5. Aflæggelse af regnskab for 2023.
 6. Orientering om budget for 2024.
 7. Fastsættelse af kontingent for 2024/2025.
 8. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
 9. Valg til bestyrelsen. Der er fire bestyrelsesposter på valg ifølge vedtægterne: to fra den kulturhistoriske sektion og to fra den kunsthistoriske sektion.
 10. Valg af suppleanter.
 11. Valg af revisor.
 12. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være ODM’s sekretariat i hænde senest fredag den 5. april 2024 på mail: nmj@dkmuseer.dk

Vedrørende valg til bestyrelsen (se dagsorden pkt. 9) modtages valgudtalelser via ovenstående mailadresse.

Valgudtalelser

Her vil du løbende kunne se valgudtalelser.

Dato:

25. apr. 2024
11:00 - 15:00

Sted:

Vartov (Store sal), Farvergade 27H, 2. sal

Målgruppe:

Arrangementet er for ODM's medlemmer

Tilmeldingsfrist:

22/04/2024

Priser:

Gratis for ODM’s medlemmer