BYMUS – netværk for bymuseer

Er du interesseret i eller arbejder med byen som genstandsfelt – så er BYMUS-netværket noget for dig.

BYMUS ønsker at samle interesserede i bymuseer til vidensdeling, gensidig inspiration, udveksling af metoder og erfaringer, så vi fortsat kan udvikle og styrke museets rolle og status i museets by. Dette gør vi blandt andet ved tour-de-bymuseer, hvor vi besøger hinandens byer og museer.

BYMUS er under udvikling og ønsket er, at deltagerene er med til at udvikle netværkets form og indhold, der også kan inddrage et tværfagligt og forskningsbaseret fokus på museumskategorien for at udnytte og udvikle bymuseers særlige potentialer.

Netværket er inspireret af ICOM’s bymuseumsnetværk CAMOC og har fokus på at bringe viden, erfaringer og kontakter i spil fra dette internationale netværk. Samspillet med CAMOC er dels med til at styrke netværkets faglighed og skaber dels grobund for fremtidige internationale samarbejdsprojekter.

Hvad er et bymuseum?

Et bymuseum er et museum placeret midt i sin genstand, som de besøgende allerede befinder sig i, når de træder ind af døren. Bymuseer spejler og involverer sig i den omkringliggende by og byernes omegn og er i deres kerne tværfaglige, engageret og udviklende. Hvad er et bymuseums særlige identitet? Hvilken rolle kan og skal et bymuseum spille i byen? Og hvordan?

Bymuseer er både nationalt og internalt i gang med at gentænke deres status og rolle i museets by. Bymuseers vigtigste genstand er byen – udover at være et museum for byens historie er det også et museum om byen i dag og for den mulige by i morgen. Byens mennesker er derfor altid allerede en del af byens museum og er med til at forme byen og dermed byens museum.

Som en særlig museumskategori kan bymuseer beskrives således, og denne definition kan være afsæt for at diskutere, udfordre og udvikle museumskategorien:

A city museum is a museum that stands in the city, talks about the city, and thinks through the city. However diverse they may be in their strategies, approaches or models, city museums have the city at the core of their interests and activities. Their main aim is to contribute to urban social and cultural development by engaging with different communities, connecting people and places, and fostering knowledge and awareness about their city’s pasts, presents and futures.

Læs mere om City Museums Mapping Project her.