16 mio. på vej til fælles museumsmagasiner

ODM har i årevis ved møder, i samråd og med debatindlæg arbejdet for at få politikerne til at anerkende vigtigheden af at sikre den danske kulturarv ordentlige opbevaringsforhold. Nu ser det ud til, at det lysner for i hvert fald nogle museer: 16,6 mio. kr. i form af en ekstraordinær statslig opbakning og medfinansiering er på vej til en række fælles museumsmagasin-projekter. Det fremgår af et dugfriskt aktstykke fra Kulturministeriet.

En tiltrængt håndsrækning til kulturarven
”Det er en rigtig god nyhed. Vi har gennem en årrække peget på de alvorlige konsekvenser af manglen på korrekt opbevaring af den danske kulturarv, som medfører stor skade på genstande og værker i landets museumsmagasiner. Nu ser det endelig ud til, at staten tager aktivt del i den store indsats, der er nødvendig for at sikre ordentlige opbevaringsforhold”, siger ODM’s formand Flemming Just.

Formanden påpeger i samme åndedrag vigtigheden af at fastholde, at der skal udarbejdes en landsdækkende analyse og en samlet bevaringsplan for den danske kulturarv. Noget, der var afsat midler til på Finanslov 2019, men som ikke nåede at blive gennemført af den tidligere regering.

Midler til opbevaring af kulturarv findes i nedlagt kulturprojekt
Den statslige håndsrækning til de trængte museer kommer fra en omdisponering af midler. De 16,6 mio. kr. findes i restbevillingen fra tidligere Kulturminister Mette Bocks kulturprojekt for skolebørn, ”Kend dit land”, som ikke videreføres i 2020. Det fremgår af aktstykket fra Kulturministeriet, hvor man anmoder Finansudvalget om lov til omdisponeringen.

I aktstykket understreger Kulturministeriet, at der er tale om en ekstraordinær engangsbevilling, og at midlerne først udbetales, når magasinprojekterne bliver gennemført som planlagt. Der er dog ingen tvivl om, at disse statslige midler vil medvirke til at sikre, at der findes yderligere lokale midler til en række stærkt tiltrængte museumsmagasiner.

De 16,6 mio. kr. skal fordeles på følgende fælles museumsmagasiner:

• Brunde (Museum Sønderjylland): 1,0 mio. kr.
• Fensmark (Museum Sydøstdanmark): 0,3 mio. kr.
• Trige (Den Gamle By, Kvindemuseet, Naturhistorisk Museum, Moesgård, Randers Kunstmuseum): 4,6 mio. kr.
• Tejn (Bornholms Museum, Bornholms Kunstmuseum): 2,6 mio. kr.
• Svendborg (Naturama): 1,5 mio. kr.
• Ribe (Sydvestjyske Museer, Ribe Kunstmuseum, Esbjerg Kunstmuseum, Fiskeri- og Søfartsmuseet): 2,6 mio. kr.
• Nykøbing Falster (Museum Lolland-Falster): 1,5 mio. kr.
• Thisted (Museum Thy): 1,0 mio. kr.
• Hjerl Hede (Holstebro Museum): 1,5 mio. kr.

Læs mere:
Læs aktstykket fra Kulturudvalget her

Tidligere nyheder om dette emne:
Midler afsat til en national handlingsplan for kulturarv
Spørgeskemaundersøgelse om bevaringsforhold
Mug i kulturarven
Staten bør tage medansvar for museernes kulturarvsbevaring

Publiceret:
09/12/2019