16 mio. til museumsmagasiner netop godkendt i Finansudvalget

16,6 mio. kr. til støtte for bevaring af kulturarven i form af fælles magasinprojekter er netop endeligt godkendt i Folketingets Finansudvalg. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Kulturministeriet.
En rigtig god nyhed! "Nu mangler vi bare en national bevaringsplan, der kan sikre det store overblik og dermed de nødvendige fremtidige prioriteringer", siger Nils M. Jensen, direktør ODM.

I forbindelse med nyheden om, at midlerne var på vej, udtalte ODM’s formand, Flemming Just:

”Det er en rigtig god nyhed. Vi har gennem en årrække peget på de alvorlige konsekvenser af manglen på korrekt opbevaring af den danske kulturarv, som medfører stor skade på genstande og værker i landets museumsmagasiner. Nu ser det endelig ud til, at staten tager aktivt del i den store indsats, der er nødvendig for at sikre ordentlige opbevaringsforhold”. Formanden påpeger i samme åndedrag vigtigheden af at fastholde, at der skal udarbejdes en landsdækkende analyse og en samlet bevaringsplan for den danske kulturarv. Noget, der var afsat midler til på Finanslov 2019, men som ikke nåede at blive gennemført af den tidligere regering.

Midlerne fordeles til disse magasinprojekter:

• Brunde (Museum Sønderjylland): 1,0 mio. kr.
• Fensmark (Museum Sydøstdanmark): 0,3 mio. kr.
• Trige (Den Gamle By, Kvindemuseet, Naturhistorisk Museum, Moesgaard Museum, Randers Kunstmuseum):4,6 mio. kr.
• Tejn (Bornholms Museum, Bornholms Kunstmuseum): 2,6 mio. kr.
• Svendborg (Naturama): 1,5 mio. kr.
• Ribe (Sydvestjyske Museer, Ribe Kunstmuseum, Esbjerg Kunstmuseum, Fiskeri- og Søfartsmuseet): 2,6 mio. kr.
• Nykøbing Falster (Museum Lolland-Falster): 1,5 mio. kr.
• Thisted (Museum Thy): 1,0 mio. kr.
• Hjerl Hede (Holstebro Museum): 1,5 mio. kr.

Læs mere

Læs Kulturministeriets pressemeddelelse her

Tidligere nyheder om dette emne

16 mio. på vej til museumsmagasiner
Midler afsat til en national handlingsplan for kulturarv
Spørgeskemaundersøgelse om bevaringsforhold
Mug i kulturarven
Staten bør tage medansvar for museernes kulturarvsbevaring

 

Publiceret:
20/12/2019