49 færre museer med statsstøtte

I løbet af de seneste syv år er antallet af museer, som får statsstøtte, gået fra 179 til 130. Hovedårsagen er en bølge af fusioner i museumsbranchen.

På syv år er antallet af statsstøttede kulturhistoriske museer faldet fra 130 til 69. I samme periode er der blevet 12 færre kunstmuseer med statsstøtte. Kun antallet af naturhistoriske museer med statsstøtte er uændret. Samtidig er der blevet flere såkaldte blandede museer eller multimuseer. Det viser Danmarks Statistiks tal.

Fusionsbølge

Årsagerne til nedgangen i antallet af statsstøttede museer er især en lang række fusioner. Flere kulturhistoriske museer, som der også findes flest af, er fusioneret med andre kulturhistoriske museer. I de senere år er der også sket en stigning i antallet af multimuseer også kaldet blandede museer, som kan indeholde f.eks. både naturhistorie og kulturhistorie eller kunsthistorie og kulturhistorie.

”Mange museer er først ved at lande på benene efter flere års fusionsbølge, og det er derfor vigtigt at kende konsekvenserne. For at få sikre veldrevne museer af høj kvalitet, bakker ODM op om de eksisterende og fremtidens nye museer. Det gælder om i fællesskab at udvikle museernes rolle i samfundet snarere end at nedbryde strukturer og underminere det økonomiske grundlag for museer, der foruden formidling også varetager den nationale natur- og kulturarv,” siger Frank A. Rasmussen, formand i Organisationen Danske Museer.

Antallet af statsanerkendte museer, som modtager statsligt driftstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen i henhold til museumsloven, er ligeledes faldet. For ti år siden havde Danmark 146 statsanerkendte museer. I dag er der 98.

Publiceret:
25/08/2016