Ændring af museumsloven i regeringens lovkatalog

Med starten af folketingsåret 2018-2019 udkommer også regeringens lovkatalog for perioden. Heri står det, at kulturministeren vil fremsætte forslag om: ”Ændring af museumsloven (Ny tilskudsstruktur for statsanerkendte museer) (Jan I)” og med en undertekst om, at ”Forslaget har til formål at gennemføre en mere systematisk og fleksibel tilskudsstruktur for statsanerkendte museer”. Se lovkatalogets side 30

Det er nye toner, at eventuelle ændringer også vil betyde ændringer i lovgrundlaget. Og i øvrigt et ret uambitiøst oplæg til lovændring, i hvert fald i forhold til visionen for hele processen frem mod de af ministeren bebudede eventuelle ændringer. Her hed det f.eks., at to visionsgrupper skulle komme med ”forslag til nogle begrundede og realiserbare bud på nye modeller for opgavefordeling, samspil mellem stat og kommuner og i lyset heraf statsligt system for driftstilskud til statsanerkendte museer” (fra kulturministerens notat d. 30.7 2017). Aktuelt pågår der lukkede forhandlinger i forligskredsen fra sidste lovændring (alle partier i Folketinget). ODM følger sagen tæt.

Se i øvrigt hvad ODM mener

Publiceret:
08/10/2018