AFF-sagen: Museer på juleferie med reel trussel om konkurs

Museerne må endnu engang se langt efter en løsning på den urimelige situation vedr. tilbagebetaling af de lån, som reelt var givet som donationer fra Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF). ODM har således netop erfaret fra Beskæftigelsesministeriet, at fristen for en løsning nu for femte gang er udsat – denne gang til 1. april 2020 – mere end 3 år efter sagen startede. Usikkerheden for de berørte institutioner, og for nogle truslen om konkurs, følger altså med ind i det nye år.

Museumsdirektør: ”Det er dybt urimeligt”
Trods løfter om det modsatte, har ministeriet ikke været i stand til at afklare situationen ved udgangen af 2019. Pt. er tilbagebetalingskravet sat på pause, men for flere institutioner er afgørelsen, som altså nu endnu engang er udsat, et spørgsmål om eksistens. Det er ikke småpenge, der er tale om: mere end 500 mio. kr. fordelt på godt 30 kulturinstitutioner. Hvis lånene kræves tilbagebetalt, vil det resultere i alvorlig økonomisk nød og endda konkurs for flere af de berørte institutioner. Fire institutioner havde forfald på deres lån i 2019, i 2020 følger yderligere fem. Blandt de berørte er Ringkøbing-Skjern Museum:

”Sagen om tilbagebetaling af lånene har hængt over hovedet på os i mere end tre år nu, og det er dybt urimeligt, siger Mette Bjerrum, direktør for Ringkøbing-Skjern Museum, og fortsætter: ”Vi indgik lånene i god tro, og vi har ingen mulighed for at betale et beløb af den her størrelse tilbage. Selvom der er midlertidig henstand nu, så gør situationen det meget vanskeligt at planlægge aktiviteter ud i fremtiden. Jeg tror ikke, at man ville byde ret mange andre at drive virksomhed på de her vilkår”, siger Mette Bjerrum og tilføjer, at en evt. tilbagebetaling af AFF-lån vil have langt større ødelæggende effekt for et vestjysk museum som hendes end de forkætrede 2-pct. besparelser, som for nylig og til stor glæde blev afskaffet.

Museer i god tro
Museerne blev af daværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen lovet en løsning inden sommerferien 2017. Det skete som bekendt ikke. Siden er beslutningen forhalet igen og igen, og nu altså af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard udsat til april 2020.
”Vi er for længst forbi diskussionen af, om de her lån skal betales tilbage. Det skal de ikke. De blev givet under den klare forudsætning, at der reelt var tale om donationer, og at lånestatus var en teknikalitet, hvilket også er bekræftet af den daværende ledelse i Arbejdsmarkedets Feriefond”, siger Nils M. Jensen, direktør for ODM og fastslår, at ODM har tænkt sig at opretholde presset på beslutningstagerne, indtil en løsning er fundet. ”Det er svært at se udsættelsen som andet end endnu en forhaling af en proces, som er altafgørende for de berørte museer, men som tilsyneladende ikke har særlig høj politisk prioritet”, siger Nils M. Jensen.

Fakta
Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) er en selvejende institution, som forvalter lønmodtagernes uhævede feriepenge og uddeler midler til ferieophold for børn og familier, som midlertidigt ikke kan forsørge sig selv, og før 2015 altså også til at udvikle feriecentre og attraktioner. De omtalte lån blev givet til 30 kulturinstitutioner med et samlet beløb på ca. 500 mio. kr. Det er bekræftet af tidligere direktør i AFF, Bodil Mogensen, at intentionen med de givne rente- og afdragsfrie lån var, at de efter løbetiden på 25 år skulle forlænges i yderligere 25 år og så fremdeles. I 00’erne overførte skiftende regeringer penge fra AFF til staten, og i 2014 hentede den daværende regering 280 mio. kr. fra AFF ifm. Finansloven. Fondskassen var på det tidspunkt ved at være tom, og der blev derfor vedtaget en vedtægtsændring, som bl.a. indebar, at Fonden nu ikke længere skulle støtte feriecentre og attraktioner, og at AFF skulle indfri de givne lån.

Læs mere:
Læs nyheden fra Beskæftigelsesministeriet her

Hør indslag om sagen i Kulturen på P1 fra d. 17. december 2019 her

Tidligere nyheder om dette emne 

AF-sagen: Minister vil ikke garantere løsning inden årets udgang
Ny fase i sagens om de rente og afdragsfrie lån fra arbejdsmarkedets feriefond
Rente- og afdragsfrie lån fra arbejdsmarkedets feriefond volder problemer (inkl. omfattende linksamling)

Publiceret:
16/12/2019