AFLYST: Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde 2020

Efter meget nøje overvejelser må vi desværre træffe den kedelige beslutning for første gang i over 50 år at aflyse vores traditionsrige faglige efterårsmøde, som var berammet til afholdelse i Odense den 11. november. Om end der ikke på nuværende tidspunkt er decideret forbud mod afholdelse i de tilpassede rammer for mødet, som vi havde lagt, mener vi, at det er mest ansvarligt at aflyse. Ikke mindst set i lyset af, at restriktionerne på det seneste er blevet skærpede – frem for det modsatte. 

Faggruppen Konservering afholder virtuelt fagligt møde mandag den 16. november 2020. Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding via dkmuseer.dk

Vi opdaterer løbende med information på dkmuseer.dk, såfremt andre faggrupper vælger tilsvarende at holde møde i virtuelt format.

Spørgsmål? Skriv venligst til koordinator Lene Larsen på ll@dkmuseer.dk 

 

 

Publiceret:
05/10/2020