Afskaf eller aftrap omprioriteringsbidraget

Under overskriften "Afskaf eller aftrap omprioriteringsbidraget" har i alt 22 kunst- og kulturinstitutioner sendt en fælles appel til regeringen. 

I 2016 ramte omprioriteringsbidraget kulturområdet med et krav om besparelser på 2 % årligt frem mod 2019. Perioden for omprioriteringsbidraget er siden blevet forlænget, og senest har VLAK-regeringen med udspillet til finansloven for 2019 bebudet, at omprioriteringsbidraget på kulturområdet vil fortsætte frem mod 2022.

Med fortsættelsen af omprioriteringsbidraget helt frem til 2022 ser vi os nødsaget til med fælles stemme at advare mod de konsekvenser, de fortsatte besparelser vil have for vores kulturinstitutioner og ikke mindst for udbuddet og udviklingen af de kunst- og kulturtilbud, danskerne vil møde i fremtiden.

Læs hele appellen på Altinget.dk

Eller hent appellen som PDF

ODM er, sammen med 21 andre kunst- og kulturinstitutioner, medafsender på en fælles appel til regeringen. 

Publiceret:
25/09/2018