Afslag på aktindsigt vedr. Arbejdsmarkedets Feriefond

Det er en gammel traver, men sagen er stadig uløst. Gennem mere end 2 ½ år har ODM arbejdet for at sikre, at mere end 30 kulturinstitutioner skulle slippe ud af en gældsfælde, som de helt uforvarende er havnet i, i forbindelse med låntagning i feriefonden. Se tidligere nyheder.

Trods løfter på tre møder med tidligere beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) om løbende underretning har det ikke været muligt at have dialog med embedsværket. Sammenholdt med det faktum, at en af de berørte institutioner reelt nu er teknisk insolvent, og flere vil følge sidst på året, bad ODM derfor om aktindsigt i sagens status, specielt med henblik på de EU-retslige problemstillinger. Ganske nedslående er anmodningen blevet mødt med et afslag. 

Der har været masser af ”politisk varm luft” om forståelse for problemstillingen, flere samråd om sagen i beskæftigelses- og kulturudvalget, og sidste melding i forsommeren var, at der stadig er uløste EU-retslige problemstillinger. Det forekommer som et ”røgslør” i en sag, der rummer elementer af både dårligt politisk håndværk (bl.a. i forbindelse med den sidste S-regerings ændring af Ferieloven, hvor væsentlige ændringer i den tilhørende bekendtgørelse f.eks. ikke blev sendt i offentlig høring), manglende politisk vilje til handling og langsommelighed (manglende vilje?) i Beskæftigelsesministeriet.

Med afslaget på aktindsigt, begrundet i tidsfaktoren med fremfinding, må det konstateres, at så meget for transparens og åbenhed i den statslige forvaltning. Til gengæld er ”røgsløret” intakt. Det vil dog ikke afholde ODM fra at fastholde fokus, bl.a. ved kontakt til EU-kommissionen og ved at holde nye relevante ministre op på, at sagen bør løses hurtigt, præcist som det blev lovet i påsken 2017 (!) af den daværende beskæftigelsesminister og i øvrigt også af medlemmer af den daværende opposition, der nu har regeringsmagten.

En sammenfatning af problemstillingen er netop sendt til de nye beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og kulturminister Joy Mogensen (S).

Læs sammenfatningen her

Publiceret:
08/08/2019