Aftale med Copydan om brug af audiovisuelt materiale

Slots- og Kulturstyrelsen har indgået en rammeaftale med Copydan AVU-medier om brug af audiovisuelt materiale, der gør det muligt for museer at hente rettighedsclearede tv-udsendelser, film og lyd til brug i udstillinger og undervisning.

Læs mere om aftalens indhold her

Publiceret:
14/06/2019