Antallet af besøgende på museerne vokser fortsat

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at museerne tilsammen havde 8 % flere besøgende i 2014 end i 2013. I alt besøgte 14,4 mio. personer landets museer i 2014. De statsstøttede museer havde 11,2 mio. besøgende i 2014 mod 10,7 mio. i 2013, en stigning på 5 %. Ud af de samlede museumsbesøg foregår 78 % på de statsstøttede museer. Danmarks Statistik understreger, at tallene er påvirket af f.eks. midlertidige lukninger pga. ombygning eller andet på nogle museer.

    ODM glæder sig over, at de senere års stigning i besøgstallet fortsætter, hvilket på alle måder er imponerende. Også Kulturminister Marianne Jelved meddeler i en pressemeddelelse, ”Tallene viser tydeligt, at museerne stadig er et væsentligt rum, hvor vi kan reflektere over vores fortid, nutid og fremtid. Det er imponerende, at det igen er lykkedes museerne at få flere til at interessere sig for deres samlinger og vores historie. Det viser, at de hele tiden bliver bedre til at være relevante og efterspurgte i en tid, hvor kulturforbruget i øvrigt ændrer sig markant”. I ODM er vi enige i ministerens kommentar.

Læs mere via Danmarks Statistik

Publiceret:
20/04/2015