Applaus-brancheundersøgelse om arbejdet med publikumsudvikling på bl.a. museer

Applaus har lavet en undersøgelse af kulturinstitutioners arbejde med publikumsudvikling. 190 kulturinstitutioner inden for fire brancher – teatre, museer, rytmiske spillesteder og klassiske koncertarrangører – har deltaget, herunder 71 museer.

Undersøgelsen viser blandt andet, at 9 ud af 10 kulturinstitutioner arbejder med publikumsudvikling, dog har kun 4 ud af 10 en nedskrevet strategi for området.

Arbejdet med data anses som mest normalt blandt museerne ift. de andre brancher 

  • I museerne ses arbejdet med data som mest normalt: Kun meget få respondenter fra museumsområdet vurderer arbejdet med data som distraherende fra deres egentlige arbejde (3 %), mens andelen for de andre brancher er markant højere (16 %-22 %).    
  • Museerne har i højere grad adgang til publikumsundersøgelser som datatype (80%) end andre institutioner vurderer, at de har adgang til.  
  • Museer er næsten dobbelt så ofte bekendt med antallet af nye publikummer end spillesteder (hhv. 56 % og 29 %).   

Undersøgelsen præsenteres af Applaus i samarbejde med Dansk Teater, Dansk Live, DEOO, JazzDanmark,Tempi, ROSA, Art Music Denmark og ODM.

Læs mere og find hele undersøgelsen på applaus.nu

Publiceret:
29/01/2024