Arbejdsmarkedets Feriefond: ODM til møde med beskæftigelsesministeren

Sagen vedr. rente- og afdragsfrie lån i Arbejdsmarkedets Feriefond, beskrevet her, hvor mere end 30 museer og museumslignende institutioner på grund af en ændret praksis aktuelt står til at skulle tilbagebetale mere end 500 mio. kr., er stadig uløst, men der arbejdes på en løsning. Senest var ODM i sidste uge til møde med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), i hvis ministerium sagen hører.
 
Her havde ODM mulighed for endnu engang at bedyre, at låneforholdet af alle var opfattet som proforma, idet man havde en forventning om enten forlængelse af låneforholdet, ved udløb heraf, eller frihed for at betale tilbage. Ministeren lovede en politisk løsning inden sommerferien. Næste offentlige del af arbejdet mod en løsning er et åbent samråd den 17. maj i Beskæftigelsesudvalget, hvor både kulturministeren og beskæftigelsesministeren møder op. 
Publiceret:
05/05/2017