Bedre beskyttelse af jord- og stendiger

Kulturministeren sætter med en pulje på 15 mio. kr. gang i udpegningen af beskyttelsesværdige jord- og stendiger. Puljen kan søges af kommuner til at foretage konkret udpegning af beskyttede diger. Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer puljen og rådgiver kommunerne. I museumskredse hilses initiativet velkomment. Alt for længe har bevågenheden for disse ofte uanseelige, men meget væsentlige historiske landskabsmarkører og væsentlige artshabitater, været særdeles mangelfuld. Sten- og jorddigerne trænger i den grad til fokus, i en tid, hvor historien i det åbne land hele tiden forarmes.  

Læs Kulturministeriets pressemeddelelse her

Publiceret:
09/08/2017