Besøg af Kulturministeriets departementschef, vedtægtsændringer, en kontingentstigning og nye bestyrelsesmedlemmer

ODM’s generalforsamling, den 19. april, blev indledt af Kulturministeriets departementschef, Marie Hansen, der redegjorde for overvejelser vedrørende statslige styringsmodeller på kulturområdet. Efter en frokost for de godt 50 deltagere startede generalforsamlingen med formandens beretning, der bl.a. kredsede om de aktuelle forhold vedrørende statstilskud. 

Derudover var der forslag til ændring af vedtægterne, hvor særligt en ændring vedrørende status for ICOM’s etiske regelsæt i vedtægterne vakte debat. Med ændringer i det af bestyrelsens foreslåede blev vedtægtsændringerne dog vedtaget. Fremmødet var ikke på 2/3 af medlemmerne, og endelig vedtagelse vil derfor, jfr. gældende regler, ske ved en ekstraordinær generalforsamling d. 7.5.2018 kl. 10.30 i Vartov. 

Efter fremlæggelse af regnskab og budget var der debat om en kontingentstigning – i en svær økonomisk tid for museerne. Forslaget blev dog efterfølgende ved afstemning vedtaget. 

Sluttelig var der valg til bestyrelsen. Her blev tre medlemmer genvalgt: Anne Mette Villumsen, Skovgaardmuseet (kunst), Lisette Vind Ebbesen, Skagen Museerne (kunst) og Anja Olsen, Forstadsmuseet i Hvidovre (kultur). Nye i bestyrelsen er: Gitte Ørskou, Kunsten i Aalborg (kunst) og Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle (kultur). Til suppleanter valgtes: Claus K. Jensen, VardeMuseerne (kultur), Mette Thyboe, Naturama (natur) og Mette Sandhoff Mansa, Kastrupgårdsamlingen (kunst). Bestyrelsen måtte sige farvel til leder af Konserveringscenter Vest Michael Højlund Rasmussen, som har siddet i bestyrelsen i de tre perioder, man som bestyrelsesmedlem maksimalt kan sidde, samt direktør for Trapholt Karen Grøn, som pga. kommende udlandsophold har valgt at træde ud af bestyrelsen. Begge skal have stor tak for deres indsats!

Bestyrelsen vil på det førstkommende bestyrelsesmøde, den 7. maj, konstituere sig.

Læs ODM's årsberetning 2017

Publiceret:
20/04/2018