Brugerundersøgelse er i gang og fortsætter

Den nationale brugerundersøgelse på museerne, som har eksisteret siden 2009, har været digital siden medio 2015. Den vil fortsætte i perioden i 2017-2019, hvor den også kører videre med et digitalt set-up, oplyser Slots- og Kulturstyrelsen, SLKS.

I forbindelse med et udbud på undersøgelsen for 2017-19 har der været nedsat en referencegruppe, der også er kommet med input til, hvilke krav til indhold, format og set-up, som undersøgelsen fremadrettet skal leve op til.

Halvt års datahul

Da undersøgelsen var på pause i 1. halvår af 2015, er der ikke blevet indsamlet tilstrækkeligt materiale i 2015 til at kunne sige noget statistisk validt eller relevant om museernes brugere. Der er i hele 2015 blevet indsamlet 10.000 dataark mod tidligere 25.000 (pr. halvår). Mange museer er først kommet i gang med at indsamle igen i 2016, men selv her ser SLKS, at der er betydeligt færre indsamlede dataark end tidligere. På den baggrund valgte SLKS allerede i november 2015, at den ikke ville udgive en rapport i 2016. 

Digital indberetning

Sidsel Risted Staun, konsulent i SLKS, forklarer: ”Der er ganske enkelt ikke nok data. Det meddelte vi også museerne i en mail. Den nye indsamlingsmodel har betydet, at der ligger et større arbejde hos museer, hvis de i stedet for den digitale version vælger at printe skemaer. For det betyder, at de også skal taste dem ind selv. Det har aldrig været meningen – og er heller ikke tilfældet med den digitale løsning, hvor tallene går direkte i basen”. 

Den nationale brugerundersøgelse er del af formidlingsplanen fra 2007-2013, og SLKS har udgivet rapporter vedrørende den nationale brugerundersøgelse siden 2009. I 2012, 2013 og 2014 var formatet mere omfattende i udgivelsen ”Museer”, som gik i dybden med et emne.

Publiceret:
18/08/2016