Byfest-regler rammer ikke museer

Alarmen er afblæst. En administrativ ændring i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen så for nylig ud til at kunne koste museerne dyrt. Her blev markeder, byfester og mindre arrangementer pålagt – af sikkerhedshensyn – at skulle udarbejde en pladsfordelingsplan med ekstern rådgiver og betale udgiften hertil. ODM kan heldigvis oplyse, at dette ikke bliver virkelighed.

Ekstraomkostninger undgås
I et svar fra Boligministeriet til Kulturmonitor og ODM oplyses det, at boligministeren har besluttet, at de midlertidige indendørsarrangementer på samme måde som arrangementer afholdt udenfor, også fortsat skal kunne få teknisk byggesagsbehandling hos kommunen – dette under forudsætning af, at personbelastningen ved det pågældende arrangement ikke øges i forhold til det, bygning og lokaler er godkendt til.

Boligministeriet oplyser desuden, at der vil blive udarbejdet vejledninger på området specifikt rettet mod den type mindre arrangementer, som i første omgang så ud til at blive ramt. Vejledningerne, der forventes færdige inde nytår (!), vil indeholde flere præ-accepterede løsninger, som man kan indrette sit arrangement efter.

Tidligere nyheder om dette emne:
Nye regler kan koste museer dyrt 

 

Publiceret:
04/12/2019