Coronaudbrud i Nordjylland lukker museer i syv kommuner

Opdateret 9. november. Foreløbig frem til og med torsdag den 3. december skal blandt andet kulturinstitutioner, herunder museer, i syv nordjyske kommuner holde lukket. Det sker som en del af regeringens indsats for at nedkæmpe udbruddet af den muterede coronavirus i Nordjylland. 

De berørte kommuner er: Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø.

Nedenfor er i citationstegn gengivet de for museer væsentligste pointer fra Sundhedsministeriets faktaark vedr. tiltagene i Nordjylland. Se hele faktaarket her

Pr. 13. november er restriktioner vedr. transport mellem de syv berørte kommuner lempet – læs mere her

OBS: Opdatering pr. 9. november: Der er forhandlet hjælpepakker på plads til erhvervs- og kulturlivet i de berørte kommuner. Læs mere her

"Kultur- og fritidsliv mv.

 • Alle indendørs og udendørs kulturinstitutioner, herunder museer, teatre, biografer, biblioteker (med undtagelse af ind- og udlån for forsknings- og undervisningsbrug), aftenskoler, daghøjskoler, Folkeuniversitetet, musik- og kulturskoler mv. lukkes ned for offentlig adgang. Det samme gælder øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter.
 • Lokaler, hvor der udøves idræts- og fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, spillehaller ogkasinoer, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler lukkes for offentlig adgang. Dette gælder kun indendørsarealer de pågældende steder.
 • Desuden lukkes forlystelsesparker, omrejsende tivolier, zoologiske haver, akvarier og lignende for offentlig adgang. Dette gælder både for indendørs- og udendørsarealer de pågældende steder."

"Forsamlinger 

 • Beboere i de berørte kommuner opfordres til at omgås færrest mulige personer.
 • Muligheden for at være op til 500 personer til stede ved siddende arrangementer afskaffes. Der må som udgangspunkt kun deltage 10 personer i disse arrangementer.
 • Muligheden for at være 50 personer til stede ved idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år afskaffes. Der må som udgangspunkt kun deltage 10 personer i sådanne aktiviteter.
 • Muligheden for at være 50 personer til stede ved aktiviteter for socialt udsatte børn og unge op til 21 afskaffes. Der må som udgangspunkt kun deltage 10 personer i sådanne aktiviteter.
 • De nuværende undtagelser om bl.a. almindelige ophold og færden på arbejdspladser og professionelle idrætsudøvere fastholdes. Professionelle idrætsarrangementer i de berørte kommuner skal således afvikles uden tilskuere."

"Arbejdspladser

 • Offentlige og private arbejdspladser i de berørte kommuner opfordres kraftigt til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner.
 • Ansatte med relation til minkfarmdrift bør hjemsendes fra andre arbejdspladser uanset funktion (medmindre negativ PCR-test kan forevises, jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer).
 • Offentlige og private arbejdspladser uden for de pågældende kommuner opfordres til at sende alle ansatte med bopæl i de pågældende kommuner, der ikke varetager kritiske funktioner, hjem.
 • Produktionsvirksomheder skal ikke holde lukket, men arbejdsgiver opfordres kraftigt til ikke at lade ansatte med bopæl i en anden kommune møde fysisk på arbejde."

Spørgsmål til afklaring

Situationen i Nordjylland har udviklet sig hurtigt, og restriktionerne er tilsvarende indført hurtigt. Der vil derfor være naturligt være uafklarede områder i myndighedernes udmeldinger. ODM deltager sammen med en række andre kulturinstitutioner i sektorpartnerskab for kulturinstititutioner med publikum i bevægelse, og i det regi er der bl.a. peget på følgende uklarheder:

 • Hvad betyder nedlukningen ift. skoletjenester – er besøg af skoleklasser i undervisningsregi at betragte som del af den offentlige adgang, der skal lukkes ned? Eller er de at betragte som undervisning, der kun delvist lukkes ned? 
 • Hvilke kompensationsordninger vil det blive muligt for museerne at søge – og er museer i den sammenhæng at betragte som tvangslukkede?

Spørgsmålene vil blive taget med videre af departementet. Desuden er vi oplyst om, at der vil blive forhandlet om hjælpepakker til bl.a. kulturlivet i de berørte kommuner i eftermiddag. Se link øverst på siden – opdateret pr. 9. november 2020.

Vi følger naturligvis udviklingen tæt og vender tilbage med opdateringer på denne side, så snart der er nyt.

Følg også myndighedernes opdateringer på coronasmitte.dk

 

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

Publiceret:
06/11/2020