Coronavirus: Museerne følger Sundhedsmyndighedernes anbefalinger

Kl. 11.30 fredag den 6. marts afholdt Statsministeriet pressemøde omkring nye og skærpede tiltag i Danmark for at begrænse udbredelsen af coronavirus.

Statsministeren opfordrer til, at alle arrangementer med mere end 1000 mennesker samlet skal aflyses. Opfordringen gælder foreløbig for arrangementer i marts 2020. Øvrige arrangementer skal overvejes nøje i forhold til målgruppen for arrangementet, tætheden af deltagerne, afholdelsen (indendørs/udendørs) og evt. udenlandske deltagere (se konkrete anbefalinger nedenfor).

Hvad betyder det for danske museer?

De danske museer følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger nøje, og der er pt. ikke særlige anbefalinger til museerne.

Vi er bekendt med, at der for nogen institutioner vil være økonomiske aspekter ift. eventuelle aflysninger af arrangementer, men vi har ikke yderligere viden om de juridiske aspekter i denne sammenhæng.

Følg med i myndighedernes anbefalinger her: coronasmitte.dk

 

Konkrete anbefalinger fra myndighederne til arrangører af arrangementer med under 1000 deltagere

ODM var sammen med øvrige kulturorganisationer til møde fredag eftermiddag kl. 14 i Kulturministeriet i anledning af de skærpede anbefalinger i Danmark.

Ved den lejlighed fik vi nedenstående konkrete anbefalinger til arrangementer med deltagerantal under 1000:

  • Arrangøren skal forholde sig til, om smitterisikoen ved det konkrete arrangement giver anledning til at udskyde eller aflyse arrangementet.
  • Smitterisikoen vil forøges med antallet af personer, som er samlet, samt den fysiske afstand imellem deltagerne under arrangementet.
  • Indendørs arrangementer vil normalt medføre større smitterisiko end udendørs arrangementer.

Eksempelvis vil smitterisikoen ved et indendørs arrangement for primært ældre mennesker således være langt større end ved et udendørs arrangement for børn med få tilskuere. Det kan samtidig have betydning, om der forventes at være udenlandske deltagere i arrangementet.

Regeringen opfordrer til:

  • At udsende eller opsætte informationsmateriale om, at man fraråder deltagelse af personer, der har symptomer på luftvejsinfektion samt om forholdsregler (håndhygiejne og hosteetikette samt adfærd)
  • At sikre udstrakt tilgængelighed til håndsprit eller vådservietter
  • At placere stole med større afstand end normalt
  • At holde øje med, om der findes personer, som har udtalt hoste og nysen med henblik på at overveje, om de pågældende bør deltage i arrangementet
  • At tage kontakt til myndighederne på Sundhedsstyrelsens døgnbemandede hotline om coronavirus (+45 70 20 02 33), hvis man har behov for rådgivning

Hent plakater med oplysning om forebyggelse af smitte fra Sundhedsstyrelsen her

Publiceret:
06/03/2020