Coronavirus: Særligt om arkæologiske udgravninger

De 27 arkæologisk gravende museer i Danmark er i samme dilemma som alle andre arbejdspladser: Skal arbejdet fortsætte, eventuelt med særlige hensyn, eller helt indstilles på ubestemt tid.

ODM er blevet anmodet om at kommentere på situationen, når det drejer sig om udgravninger, der relaterer sig til Museumslovens Kap. 8, hvor der ofte er store økonomiske og praktiske forhold på spil. Vi er af den opfattelse, at arbejdet ikke umiddelbart bør stoppes – hvis ikke andet taler for det – da arkæologi som bekendt foregår udendørs og i små arbejdshold. Det er dog selvfølgelig yderst vigtigt, at man overholder alle myndighedernes forsigtighedsregler for at hindre smittespredning, f.eks. i forbindelse med ophold i skurvogne m.m.

Hvis ovenstående giver anledning til usikkerhed, anbefaler vi, at man kan allokere tid til beretningsskrivning og andet fagligt arbejde, som kan foregå hjemmefra. 

Tidlingere nyheder om dette emne

 

Publiceret:
16/03/2020