Danmarks Statistik: Kultur 2018

Danmarks Statistik har udgivet en statistik for kulturområdet i Danmark. I statistikken findes bl.a. en opgørelse over, hvilke jobtyper der arbejder på de forskellige kulturinstitutioner. Derudover beskrives ”udviklingen i produktionen og forbruget af kultur, fx omsætningen og beskæftigelsen i kulturerhvervene. Statistikkerne beskriver også de kreative sektorers direkte og afledte samspil med andre erhverv og øvrige samfund.”

Læs hele statistikken her
Læs også 'Museumsgæster er storforbrugere af kultur'

Publiceret:
29/04/2019