Debat om fordeling af statstilskud

ODM har bakket repræsentanter for flere nordjyske museer op vedr. en kritik af fordelingen af de statslige tilskud til museer. Det sker med udgangspunkt i det faktum, at den nuværende måde at fordele midlerne på er rent historisk betinget og svær at gennemskue, og som sådan forældet, da både opgavevaretagelse og museernes arbejdsform er ændret og helt anderledes i dag – som fremført af flere museumsledere i det nordjyske. ODM-formand Frank Allan Rasmussen udtalte således i Nordjyske Stiftstidende, at der f.eks. var stor forskel på, hvor meget de forskellige amter i sin tid gav til museumsdrift, og at der bl.a. derfor er en historisk skæv fordeling af de statslige tilskud.

ODM tilkendegav i øvrigt i forbindelse med den sidste lovrevision, at man burde se på den samlede statslige tilskudsfordeling, men udtalte også, at det kun vanskeligt lader sig ændre i et ”nulsumsspil” fordi mange – ikke mindst mindre museer ude i landet – ville kunne risikere at stå uden det helt nødvendige statstilskud til driften, til stor skade for et samlet museumsdanmark. 

Publiceret:
28/05/2015