Debat om museumsstøtten

I en kommentar i Berlingske den 3. juni skrev otte museumsdirektører en række ideer til kulturminister Mette Bock (LA) til arbejdet med et nyt statsligt støttesystem. Direktørkredsen foreslår blandt andet, at man tildeler statsstøtte for afgrænsede perioder, at man lader sig inspirere af undervisningsverdenens akkrediteringssystemer, og at man tilføjer nye måleparametre som f.eks. evne til at løfte andre samfundsopgaver. Samtidig betones muligheden for, at det, som nu, skal være muligt at fratage et museum dets støtte, hvis ikke det lever op til kravene.

Indlægget er en fin refleksion, der afspejler dele af det komplekse kludetæppe, som den hidtidige støttestruktur afspejler, og som alle er enige om, er overordentlig svær at gennemskue. Derfor er kommentaren særdeles velkommen, for den afspejler klart nogle af de problemstillinger, der bør adresseres, hvis der skal etableres et nyt og mere gennemskueligt støttesystem. ODM konsulterer – og opsøger selv aktuelt, bl.a. på Folkemødet på Bornholm – Folketingets kulturordførere, der skal træffe valget om en evt. ændring af støttestrukturen. En af de vigtigste opgaver i disse møder er at beskrive den komplekse struktur, hvor det er svært at angive lette løsninger, uden at det kommer til at gå ud over kunst-, kultur- og naturarven.
 
Det vides, at kulturministeren agter at nedsætte to af hinanden uafhængige grupper til at se på støttetildelingen. De skal hver bestå af få personer med forskellig indgange til og viden om museerne. Udgangspunktet er, det triste, at man ikke skal regne med flere midler. En undersøgelse af museernes potentialer og udviklingsmuligheder – uden mulighed for investering – er en sløj skæbne for et felt, som i disse år er under markant statslig nedskæring.
 
ODM mener, at vi bør anse museer som et investeringsobjekt, sådan som det gøres i f.eks. Norge, Sverige, Tyskland og Italien. Her investeres i kultur, og ikke mindst i kulturarv, fordi det indlysende medvirker til lokal branding, skaber meromsætning samt turisme og ofte er at finde i udkantsområder.
Publiceret:
14/06/2017