Debat om statstilskud, nye associerede medlemmer og ny bestyrelse valgt på ODM’s generalforsamling

ODM’s generalforsamling, den 27. april, blev indledt med et oplæg fra kulturminister Mette Bock (LA) og efterfølgende dialog om statstilskud til museerne. I den forbindelse blev det tydeliggjort, at ministeren ser det som en overordentlig svær opgave at ændre den aktuelle statstilskudstildeling, ja faktisk udtrykte hun tvivl, om hun ville komme i mål med opgaven.
 
Derudover blev deltagerne i generalforsamlingen præsenteret for, at ministeren over sommeren vil nedsætte et mindre udvalg, der skal se på en evt. ændret tilskudstildeling. Direkte forespurgt meddelte ministeren, at arbejdsgruppen endnu ikke var nedsat, og at det ikke er hensigten, at ODM skal have sæde i udvalget. Vi frygter selvfølgelig konsekvensen heraf.
 
Fire nye medlemsinstitutioner stod til optagelse på generalforsamlingen. Alle blev godkendt som associerede medlemmer af ODM. Det drejer sig om museet på Grundfos; HistorieLab, Center for historie- og kulturarvsformidlingen til børn og unge; Museet Herregården Hessel samt NUKAKA, sammenslutningen af lokalmuseer i Grønland.
 
Generalforsamlingen bød endvidere på vedtagelse af en række mindre konsekvensændringer i vedtægterne, hvorimod en række ændringer vedr. medlemskab af ODM, forhold vedr. generalforsamlingen og godkendelse af regnskab ikke umiddelbart kunne vedtages, men fortsat kvalificeres med henblik på senere behandling. Da der ikke var tilstrækkeligt fremmødte til at vedtage ændringerne, vil de vedtagne forslag blive søgt vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes den 22. maj 2017 kl. 10.30 på Naturama i Svendborg.
 
Sluttelig var der valg til ODM’s bestyrelse: Efter fremlæggelse af korte valgtaler blev som nye bestyrelsesmedlemmer valgt direktør Flemming Just, Sydvestjyske Museer (Kultur) og direktør Lisette Vind Jeppesen, Skagens Kunstmuseer (Kunst). Genvalgt blev vicedirektør Iben Bækkelund Jagd fra ROMU (Kultur), direktør Karen Grøn fra Trapholt (Kunst) og Bo Skaarup fra Naturhistorisk Museum Aarhus (Natur). Valgt til suppleanter: Claus K. Jensen fra Varde Museum (Kultur), Mette Thyboe fra Naturama (Natur) og Mette Sandhoff Mansa fra Kastrupgårdsamlingen (Kunst).
 
Bestyrelsen måtte sige farvel til formanden gennem mere end to år: Museumschef Frank Allan Rasmussen, Frederiksværk, der jf. vedtægterne ikke kunne genopstille, og til næstformand direktør Michael Nellemann, Nivaagaards Malerisamling, der har fået anden beskæftigelse. Begge blev behørigt takket for deres indsats. Den nye bestyrelse konstituerer sig på et kommende bestyrelsesmøde. 
Publiceret:
05/05/2017