Debat om statstilskud

Mediernes omtale af ”fordeling af statstilskud” den 8. september førte til hektisk aktivitet på de sociale medier
ODM har adresseret behovet for at se på vilkårene for statstilskud ved flere lejligheder: I formandens oplæg på sidste generalforsamling og på chefnetværksmødet. Desuden fremgår budskabet i ODM's lille røde folder: ”Museumspolitiske synspunkter – på vej mod 2020”.

Særligt har artiklerne i Magisteren og i Politiken afstedkommet en del polemik. ODM skal for god ordens skyld derfor præcisere vilkår for de to artikler:

  1. Journalisterne hæfter ene og alene for overskrifterne.
  2. Det er journalisterne, der har foretaget de viste beregninger.
  3. Formand Frank Allan Rasmussen har udelukkende bidraget med to citater. Citater som han har godkendt. På trods heraf er artiklen i Politiken formuleret som om det er ODM’s synspunkter hele vejen igennem. Det er naturligvis forkert.
Publikumstal
Der er ikke en fast standard for opgørelse af publikumstal. Beregninger baseret på publikumstal og konklusioner på baggrund af tallene er derfor behæftet med usikkerhed. ODM ser gerne, at der udvikles en fælles standard for opgørelse af publikumstal. Hvor vidt de kan indgå i en samlet vurdering af et museums performance afhænger af en række andre forhold, som fx demografi.

Forskellige begrundelser for statslige tilskud
Tildeling af statslige tilskud til museerne er historisk betingede og er sammensat af en række faktorer. Der er også sket sammensmeltning af tilskudsydere: Før var der kommunale, amtslige og statslige tilskud. Nu er de amtslige tilskud en del af det statslige tilskud. Det stærkt varierede udgangspunkt gør det umuligt at konkludere, om der er nogen, som får for meget og nogen som får for lidt. ODM ser gerne, at der etableres et mere gennemsigtigt grundlag for tildeling af tilskud.

Museerne varetager forskellige opgaver
En ekstra dimension til debatten er, at museerne i dag har forskellige forpligtelser. Det kan eksempelvis være i forbindelse med Kapitel 8 arbejde, det arkæologiske arbejde, eller planarbejde i nyere tid. ODM mener, at omfanget af både de opgaver der er nedfældede i museumsloven, samt de mange andre opgaver vi varetager for kommunerne bør indgå i vurderingen af størrelserne på de statslige tilskud. Men igen, der skal foretages en nøje analyse før der handles.

Der findes ingen retvisende mål
Tolkninger på et uoplyst grundlag kan føre til, at museerne spilles ud mod hinanden: Kunst mod kultur, de store mod de små, vest mod øst og de rige mod de fattige – for blot at citere nogle af debatterne. I virkeligheden kan man ikke ud fra tre upræcise variable (de tre forrige afsnit) udarbejde en retvisende facitliste over, hvorvidt nogle museer under museumslovens fem ligeværdige søjler bliver behandlet forskelligt.

ODM bidrager til gennemsigtighed
Der synes, at være et politisk ønske om at øge gennemsigtigheden på området. Selv om det er et ekstremt følsomt område, vil ODM gerne deltage i at udvikle en mere objektiv og gennemsigtig model. Alternativet er intern slåskamp eller at politikerne selv kommer med en løsning baseret på en række parametre som er uspiselige.

Frank Allan Rasmussen
Formand, Organisationen Danske Museer

Publiceret:
09/09/2016