Deltag i europæisk undersøgelse af museer og klimaforandringer

Netværket af europæiske museumsorganisationer (NEMO) har lanceret en undersøgelse, som i lyset af klimakrisen skal evaluere status for europæiske museers arbejde med grøn omstilling.

Som andre brancher skal museumsbranchen bidrage til at afbøde de skadelige virkninger af klimaændringerne, sænke CO2-udledningen og vælge bæredygtige løsninger. NEMO ønsker at få skabt et omfattende overblik over museernes status på området for på den baggrund at kunne udvikle konkrete og brugbare anbefalinger til politiske beslutningstagere, og på den måde hjælpe museerne med at løfte opgaven. NEMO beder derfor nu museumsprofessionelle i hele Europa om at deltage i undersøgelsen.

Sådan deltager du

Det tager ca. 15 minutter af besvare undersøgelsen, som er åben indtil 3. juni 2022. Svarene er anonyme. I undersøgelsen findes en række faglige begreber og termer, der kan være vanskelige, og NEMO har derfor en ordliste, man kan tjekke undervejs.

Besvar undersøgelsen her: bit.ly/NEMOclimat

Del gerne undersøgelsen

NEMO opfordrer til at dele undersøgelsen bredt – med kolleger og netværk. Jo flere svar, jo større tyngde og anvendelighed får ​​de anbefalinger, der vil blive udledt af undersøgelsesresultaterne.

Med undersøgelsen ønsker NEMO både at være bedre rustet til at hjælpe europæiske museer med overgangen og yderligere at understrege museernes vigtige rolle som nøglespillere i kampen mod klimaændringer og for en mere bæredygtig fremtid.

Publiceret:
02/05/2022