Den Nationale Brugerundersøgelse: Ikke-brugere finder museer vigtige – og de besøgende er tilfredse

Slots- og Kulturstyrelsen har netop offentliggjort de opmuntrende resultater af 'Den Nationale Brugerundersøgelse'. Den konkluderer, at de besøgende på landets museer er særdeles tilfredse med museernes tilbud. Generelt scorer museerne 8,6 på en tilfredshedsskala fra 1 til 10.

I rapporten kan læses, i en såkaldt ikke-brugerundersøgelse, som har fokus på de brugere, der kun sjældent går på museum, at ikke-brugerne mener, at det er vigtigt med museer i Danmark, der bevarer kulturarven, også selv om de ikke selv opfatter sig som besøgende.

Læs hele undersøgelsen her

Publiceret:
15/05/2019